cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 02 marca 2020 09:21

Wycieczka do Wrocławia

W czwartek 27.02.2020r. dla uczniów klasy 2M1 i wychowanków bursy została zorganizowana wycieczka do Wrocławia do parku trampolin "Go Jump" i kina "Cinema City". Celem wycieczki było propagowanie aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia; rozbudzenie zainteresowań kulturą poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna) oraz kształtowanie prawidłowych zachowań w miejscach publicznych i integracja młodzieży, wzmacnianie więzi koleżeńskiej.

Opiekunowie młodzieży: Grzegorz Radczak i Renata Wilczyńska.