cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 02 marca 2020 11:34

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Dlatego w naszej szkole,  powstała z tej okazji wystawa, a na lekcjach historii nauczyciele przypominali pamięć Witolda Pileckiego, „Inki”, czy  „Lalka”. Dzięki temu uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także  poznać losy zamordowanych polskich oficerów. „Żołnierze Wyklęci” to bohaterowie – o których pamięć wśród młodego pokolenia Polaków powinna być kultywowana.