cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
piątek, 29 maja 2020 10:01

Konsultacje od 01 czerwca - ZASADY

W załącznikach zamieszczone zostały zasady organizowania na terenie szkoły konsultacji dla młodzieży. 
Zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane.
Żaden uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły od dnia 01.06. br. bez przedłożenia załączonego do zasad Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy to również maturzystów!)
Takie oświadczenie wymagane jest za każdym razem kiedy uczeń zgłasza chęć udziału w konsultacjach na terenie szkoły.
Dyrektor szkoły

Krzysztof Dorożyński