cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
piątek, 18 września 2020 12:24

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju: Me and Sustainable Development Goals

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa ogólnoeuropejska, która w tym roku w dniach 21.09-25.09 będzie miała miejsce także w naszej szkole (https://esdw.eu/events/__trashed-56/).
Głównym wydarzeniem będzie  kampania informacyjna, której celem będzie poznanie i propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie tygodnia na lekcjach geografii uczniowie zaprezentują i omówią założenia Agendy 2030. Wybiorą także te cele, w ramach których będą mogli realizować własne działania, głównie poprzez zmianę nawyków i przyzwyczajeń. W ostatnim dniu odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, podczas którego zadeklarowane działania na rzecz środowiska zostaną wywieszone na przygotowanych gazetkach na korytarzu szkolnym.
Szczegółowe informacje na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju na https://www.un.org.pl oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Cele_Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego_Rozwoju_2030