cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 28 września 2020 11:42

Podsumowanie kampanii informacyjnej ESWD

W ramach udziału w  Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESWD) w naszej szkole odbyła się kampania informacyjna promująca cele zrównoważonego rozwoju. 

Około 300 uczniów przygotowało i zaprezentowało (na forum swojej klasy) m.in. problemy niekorzystnego wpływu działalności  gospodarczej człowieka na środowisko oraz społeczno-ekonomiczne konsekwencje jego degradacji.  Celem kampanii  było odzwierciedlenie poziomu wiedzy, poglądów i wyobrażeń o stanie i zagrożeniu środowiska oraz problemach globalnych. Dzięki ESWD zrównoważony  rozwój  utożsamiamy  z  ograniczaniem konsumpcji  zasobów  naturalnych.  

Dziękuję wszystkim uczniom za duże zaangażowanie oraz merytoryczne przedstawienie zagadnień.  Za wspólne rozmowy i dyskusje. Dziękuję także za zadeklarowanie działań proekologicznych (zmianę dotychczasowych nawyków), które w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zostały wywieszone na tablicach na korytarzu szkolnym (obok auli). 

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka