cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg

Na początku grudnia bieżącego roku pojechałem pierwszy raz na spotkania humanistyczne w Krakowie. Mimo, że wiedziałem, że literatura nie jest moim głównym zainteresowaniem, to jednak uczestnictwo w tych zajęciach okazało się niezwykle rozwijające i ciekawe. Wykłady i warsztaty były prowadzone w bardzo profesjonalny, a zarazem przystępny sposób, który pozwolił w pełni wykorzystać szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim zainteresować wieloma nowymi tematami.

Zwiedzałem Kraków szlakiem Wesela. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie, ponieważ w mojej opinii bardzo fascynujące jest „odkrywanie” dawnych wydarzeń w otaczających nas miejscach. Dosłownie nie mogłem uwierzyć, że zdarzenia na których opiera się „Wesele” Wyspiańskiego odbywały się na tych samych ulicach, oraz w tych samych wnętrzach które akurat mieliśmy sposobność oglądać. Niezwykle słuchało się wykładu dr Michała Mizery w połączeniu z niepowtarzalnym krakowskim klimatem. Na pewno wyjątkowym doświadczeniem była możliwość stąpania po scenie Teatru Juliusza Słowackiego, na której to właśnie wystawiano Wesele po raz pierwszy. Później rozmawialiśmy z Michałem Mizerą i Radosławem Stępniem o „Weselu”. Prowadzący pokazali nam kompletnie inny sposób interpretacji „Wesela” niż typowo szkolny.

Uczestniczyłem w wykładzie prof. Andrzeja Borowskiego o humanizmie. Był on bardzo ciekawą analizą definicji, idei i genezy humanizmu. Mogliśmy dowiedzieć się skąd można go wywodzić, jak zmieniało się znaczenie tego terminu i co on faktycznie obejmuje, a w końcu pomyśleć czym humanizm jest w dzisiejszych czasach. Później zwiedzaliśmy Muzeum UJ, mieszczącym się w Collegium Maius. Było to jedno z najbardziej ciekawych muzeów jakie miałem okazję do tej pory zwiedzić. Niezwykle interesujące były zarówno eksponaty, wystawa malarstwa portretowego, jak również zwiedzanie sal, w których odbywają się spotkania rektora i dziekanów. Fakt, że Collegium Maius jest najstarszą częścią UJ, jeszcze bardziej utwierdził mnie w tym, że zwiedzanie Krakowa jest swoistą podróżą w czasie. Po obiedzie rozpoczęliśmy wraz z dr Michałem Mizerą zwiedzanie Katedry Wawelskiej, biorąc ze sobą tekst „Akropolis” Wyspiańskiego. Trzymając w ręku tekst opisujący wygląd katedry sprzed 100 lat, mieliśmy możność oglądać ją dziś oraz wyszukiwać wszelkie podobieństwa i różnice. Zwiedzanie to bardzo pomogło również lepiej zrozumieć dzieło Wyspiańskiego, które wg mnie do prostych na pewno nie należy. Naprawdę fascynujące było oglądanie rzeźb aniołów, które Wyspiański „ożywił” w swoim tekście.

Po zwiedzeniu Wawelu, udaliśmy się bowiem do ostatniego mieszkania Czesława Miłosza. Do tej pory słysząc o sławnych twórcach czułem bardzo duży dystans, który mnie od nich dzieli. Czytając dzieła takich osób zdecydowanie czułem, że ich autorzy są gdzieś daleko, niemal nieosiągalni, że można słyszeć o nich jedynie w telewizji czy czytać w gazecie lub książce historycznej. Wizyta w mieszkaniu Miłosza zdecydowanie przełamała ten schemat myślenia. Dotarło do mnie wtedy, że każdy twórca, artysta czy w ogóle wybitna osoba jest takim samym człowiekiem jak my. Niesamowitym było ujrzeć biurko Miłosza, jego komputer (dosyć mało nowoczesny), bibliotekę… Zrozumiałem wtedy, że człowiek ten tworzył w warunkach niezbyt różnych od warunków panujących w pokoju każdego z nas, że do takiego fenomenu popularności wyniosły go jego zdolności, a chyba przede wszystkim ciężka praca twórcza, aczkolwiek dla niego z pewnością przyjemna. Naprawdę niezwykle słuchało się opowieści dr Agnieszki Kosińskiej o życiorysie i twórczości Miłosza w miejscu, w którym się one odbywały. Kulminacją przeżyć była niewątpliwie możliwość obejrzenia Nagrody Nobla, którą on otrzymał.

We wtorek mieliśmy zajęcia na temat „Akropolis” Wyspiańskiego prowadzone przez prof. Dariusza Kosińskiego. Wbrew temu czego się wcześniej spodziewałem, nie otrzymałem jasnej i klarownej odpowiedzi na pytanie, o czym właściwie jest „Akropolis” i jak należy je interpretować. W zamian za to prowadzący przekonał nas, że dosłownie każdy czytelnik może rozumieć to dzieło na swój sposób, a autor z pewnością chciał, aby nie było ono oczywiste i klarowne, ale zmuszało do myślenia. Nabrałem przez to nieco odwagi w intepretowaniu dzieł literackich, zrozumiałem, że jeżeli ktoś interpretuje je inaczej, aniżeli zostało to powszechnie przyjęte, nie jest to nic złego. Generalnie jednak zrozumiałem, że Wyspiańskiemu nie chodziło o jasne przesłanie, związane ze sprawami narodowymi, ale raczej o podważenie pewnych narodowych przekonań i mentalności. O kolejnym dramacie Wyspiańskiego, a mianowicie „Sędziach” mówiła prof. Ewa Miodonska-Brookes. Było to dzieło równie tajemnicze. Muszę szczerze przyznać, że po tych dwóch wykładach raczej przybyło mi więcej pytań na temat Wyspiańskiego, aniżeli odpowiedzi na nie. Nie czuję się jednak przez to źle, ponieważ podczas tych spotkań uświadomiłem sobie, że mogę przeczytać i zinterpretować te książki we własny sposób, że nie jestem wobec nich bezradny, nawet w sytuacji, gdy nie mam przy sobie osoby, która zajmuję się nimi na co dzień i mogłaby mi udzielić odpowiedzi na moje pytania. Po prostu zrozumiałem, że kontakt z dziełem może być naprawdę osobisty i indywidualny, a nie jest on w żadnym razie gorszy od tego, jaki mamy np. na lekcjach języka polskiego.

Po zajęciach na Wydziale Polonistyki UJ, mieliśmy spotkanie z reżyserem Andrzejem Wajdą. Naprawdę aż trudno opisać słowami to fascynujące spotkanie. Naprawdę nie pamiętam, kiedy miałem możliwość rozmowy z człowiekiem takiego formatu. Było to o tyle fascynujące, że oglądam i naprawdę cenię jego filmy, a wg mnie należy on niewątpliwie do najlepszych polskich reżyserów. Jakże fascynujące było rozmawianie z człowiekiem, którego nazwisko widzi się przeważnie w napisach początkowych jego filmów, oglądanych w telewizji bądź na komputerze. Swoją drogą, naprawdę chyba nie było lepszej okazji zweryfikować wniosków, dotyczących oglądanego filmu, niż poprzez rozmowę z jego reżyserem. Było to naprawdę bardzo rozwijające. Zdałem sobie sprawę, że prowadząc dyskusję na temat filmu Wajdy, nie była ona tylko wymianą zdań, ale naprawdę byliśmy w stanie dojść do tego, „co reżyser miał na myśli” kręcąc film, utwierdziły nas w tym przecież jego własne słowa. Uczestnicząc w rozmowie z Andrzejem Wajdą poczułem, że znalazłem się w sferze, wcześniej dla mnie kompletnie niedostępnej, jak się jednak okazało, wcale tak nie było. Reżyser okazał się naprawdę bardzo miłą i bezpośrednią osobą, która traktowała zarówno nas, jak i nasze pytania bardzo poważnie.

W mojej opinii najciekawsze zajęcia, które odbyły się dnia następnego prowadziła prof. Marta Gibińska oraz ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski. Muszę przyznać że profesor niezwykle wnikliwie i ciekawie przedstawiła nam „Sen Nocy Letniej” Shakespeare’a. Skłoniła nas abyśmy odczytali ten utwór na nowo. Zrozumiałem dzięki temu, że mimo że „Sen Nocy Letniej” uchodzi za komedię i oczywiście można go tak odczytać to koniecznie nie musi nią być. Zwróciła uwagę, że utwór ten może być o nas samych, o tym w jaki sposób traktujemy miłość i czym ona dla nas właściwie jest. Najbardziej jednak utkwiły mi w pamięci słowa prof. Gibińskiej, które mówiły, że tak naprawdę dramat jest tylko budulcem z którego my sami musimy stworzyć wszystkich bohaterów, wydarzenia, miejsca itd., że sam Shakespeare tworzył swoje dramaty w ten sposób, abyśmy mogli umiejscowić je w dowolnym miejscu i czasie, a są one w rzeczywistości o nas wszystkich, jako o ludziach. Innym zdaniem, które niewątpliwie dodało nam wszystkim odwagi, było to mówiące o tym, że możemy czytać krytyków, ale nigdy nie powinniśmy sądzić, że to co mówią jest mądrzejsze od tego co myślimy my sami. Było to naprawdę wspaniałe zaproszenie do ponownego, samodzielnego czytania dzieł zarówno Shakespeare’a jak również innych pisarzy.

Drugimi zajęciami, które bardzo mi się spodobały były te, prowadzone przez ojca Kłoczowskiego. Interesujące były tym bardziej, że zostały połączone ze zwiedzaniem Klasztoru Dominikanów. Wykład dotyczył filozofii Emmanuela Levinasa, której celem była budowa przyjaźni i miłości między ludźmi. Przeżył on bowiem II wojnę światową i poznał wszystkie jej okropieństwa. Po jej zakończeniu starał się zrozumieć jak człowiek może być zdolny do takiego barbarzyństwa, jakie miał okazje widzieć podczas wojny, oraz myślał co można zrobić, aby już nie doszło do podobnych wydarzeń. Uznał, że swoją filozofię musi oprzeć na trwałych zasadach moralnych, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu. Bardzo ważną rolę w filozofii Levinasa odgrywała twarz bezbronnego człowieka, która zawsze ma mówić patrzącemu na nią: „Nie zabijesz mnie”. Uważam, że jego poglądy są uniwersalne i w gruncie rzeczy niezmienne, oraz aktualne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jakże często stajemy przed trudnymi wyborami, jak choćby wyborem kierowania się naszymi osobistymi interesami, a pomocą innym ludziom.

W czwartek szczególnie utkwiły mi w pamięci dwa spotkania. Pierwsze prowadził dr hab. Kan Kiełbasa. Rozmawialiśmy na nim o roli pośredników, głównie w mitologii greckiej, ale również w religii chrześcijańskiej. Było to o tyle ciekawe, że nie jest to temat powszechnie podejmowany, choćby na lekcjach historii, a szczególnie ważny dla życia starożytnych Greków. Uważali oni bowiem, że nie są w stanie bezpośrednio komunikować się z bogami, tylko potrzebują do tego pośredników. Były nimi niektóre bóstwa, jak np. Eros, oraz filozofowie. Interesująca była przedstawiona definicja filozofa. Filozofem jest bowiem człowiek, który może nie mieć mądrości, ale pragnie do niej dążyć. Analizując temat pośredników w religii starożytnej Grecji, opieraliśmy się m.in. na „Uczcie” Platona. Z kwestii które szczególnie zainteresowały mnie na tych zajęciach, była ta dotycząca ewolucji pojęcia „demon”. W starożytnej Grecji terminem tym określano generalnie wszystkie duchy i nie miało ono żadnego negatywnego wydźwięku, zmieniło się to jednak w miarę rozwoju chrześcijaństwa. W nim rolę pośredników pełnią anioły. Drugie spotkanie w tym dniu prowadził prof. Kazimierz Korus z Instytutu Filologii Klasycznej UJ. Na początku rozmawialiśmy o tym, co Tukidydes wniósł do nauki historycznej, o najważniejszych zasadach jakimi się kierował w pracy naukowej, tzn. dążył do poznania prawdy, opierał się na źródłach, kierował się krytycyzmem oraz przedstawiał różne opinie, łączył on przyczyny ze skutkami, oraz odrzucił boską interwencję w historię. Generalnie temat spotkania brzmiał „Wolność w demokracji ateńskiej”. Omawialiśmy go w oparciu o główne dzieło Tukidydesa – „Wojna peloponeska”. Kazimierz Korus przedstawiał nam ewolucje ustroju Aten, głębokie reformy Solona, jak choćby uwolnienie obywateli Aten od długów, czy wprowadzenie sykofancji, tzn. zasady w myśl której obywatele zobowiązani są donieść władzy o popełnianych przez innych przestępstwach. Reformy Solona przyczyniły się do zbudowania wśród Ateńczyków poczucia, że państwo się nimi opiekuje, że są bezpieczni, nie mogą zostać sprzedani w niewolę za długi. Z drugiej strony zasada sykofancji spowodowała falę donosów, ponieważ w przypadku, gdy jeden z obywateli chciał nielegalnie sprzedawać żywność za granicę (wprowadzono na to zakaz, z powodu braku żywności w kraju), ten który na niego doniósł otrzymywał około 10% wartości nielegalnego towaru jako wynagrodzenie. Aby powstrzymać falę donosów wprowadzono zasadę, że należy udowodnić komuś, że złamał prawo, oraz wpłacić wadium (pewną sumę pieniędzy), które można stracić jeżeli donos okaże się fałszywy. Mimo to Grecy zaczęli tworzyć „związki” donosicieli, co rozkładało ryzyko związane ze stratą wadium.

Tegoroczne spotkania humanistyczne w Krakowie bardzo mi się podobały. Tym co najbardziej wyróżniało je od innych, była wprost niesamowita atmosfera, którą niewątpliwie tworzył Kraków. Niezwykłe było ułożenie programu w ten sposób, że dosłownie wszystko się ze wszystkim idealnie łączyło – „Wesele” z Katedrą Mariacką i „Rydlówką”, „Akropolis” z Wawelem itd. Spotkania te nie były tylko głębszym poznaniem twórczości Wyspiańskiego, sztuki Młodej Polski, czy wielu innych kwestii, ale dosłownym „zanurzeniem” się w te zagadnienia i czasy, poznaniem ich bezpośrednio, ujrzeniem na własne oczy, a nawet dotknięciem. Były okazją do zarówno teoretycznego poznania pewnych zagadnień, ale również praktycznego ich doświadczenia poprzez zwiedzanie najważniejszych miejsc Krakowa. Wszystko to składało się w jedną, niezwykłą całość. Myślę że warsztaty te wiele wniosły do mojego życia i spojrzenia na świat. Miałem na nich zarówno okazję do zdobycia nowej wiedzy, poznania głębiej wielu problemów, którymi wcześniej się zbytnio nie interesowałem, „odkrycia” na nowo, jak fascynująca może być twórczość Wyspiańskiego, oraz jak bardzo i widocznie łączy się z różnymi miejscami.

Andrzej Strzałkowski, klasa IIIa/d

czwartek, 05 grudnia 2013 14:16

Kolejne sukcesy naszych uczniów.

Miło nam poinformować, iż kolejni uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do etapów okręgowych olimpiad przedmiotowych. Uczeń klasy 2 bch Dawid Lisoń zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Niemieckiego, natomiast Andrzej Strzałkowski (3 a/dz), Izabela Kruszyńska (2 dz) oraz Marta Misiaszek (2 dz) do eliminacji II stopnia Olimpiady Historycznej. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji!

"Przezwyciężać ograniczenia, korzystać z możliwości" to temat Konferencji, która odbyła się 29 listopada 2013r. w PWSZ w Nysie. Tematyka spotkania dotyczyła osób niepełnosprawnych, ich praw, możliwości, zatrudniania i zadań, które należy wykonać, żeby w Polsce osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.

Rozpoczęcie Konferencji zostało poprzedzone wystawą fotografii inspirowanych twórczością Tadeusza Różewicza, których autorem jest Adam Hawałej.

W wydarzeniu tym w ramach współpracy z PWSZ i Biurem Poselskim Posła na Sejm Rajmunda Millera uczestniczyli uczniowie z ZSiPO w Nysie, którzy zaprezentowali program artystyczny dotyczący życia i twórczości Tadeusza Różewicza. W montażu słowno - muzycznym pod kierunkiem p. Jolanty Madalińskiej i p. Joanny Komar zaprezentowali się uczniowie:
Marta Misiaszek kl. 2 dz
Wojciech Płoskonka kl.1 m
Weronika Siwecka kl. 2 h
Robert Kobylański kl. 3 mi
Agnieszka Rębisz kl. 1 bi
Monika Dźwigała kl. 1 h
Klaudia Marszałek kl. 2 h
Nikola Nowak kl. 1 h
Patrycja Majka kl. 2 h
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele wolontariatu ZSiPO :
Emilia Hanuszewska kl. 2 bch
Alina Bader kl. 2 bch
Karolina Lach kl. 2 bch

Joanna Komar, Jolanta Madalińska

poniedziałek, 02 grudnia 2013 12:37

Sukces Edyty Głuszek

Dnia 28 listopada 2013 roku w Gimnazjum nr 1 w Nysie odbyło się podsumowanie Tygodnia Kultury Kresowej. Podczas spotkania z kresowianami, w miłej atmosferze, rozdano nagrody i dyplomy laureatom konkursu literackiego poświęconego Kresom Wschodnim. Wśród wyróżnionych uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych była obecna uczennica naszej szkoły Edyta Głuszek z klasy II TUG, która zajęła II miejsce.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

poniedziałek, 25 listopada 2013 00:00

Szachy - mistrzostwa szkoły

Dnia 25.11.2013 odbyły się w naszej szkole mistrzostwa szkoły w szachach błyskawicznych. Wzięło w nich udział tylko 8 zawodników. Niestety ukazuje to nam, że szachy wśród młodzieży stają się powoli sportem zapomnianym. Smutne jest także, że z klas o profilu matematyczno -informatycznym wystartował tylko 1 zawodnik(notabene reprezentant szkoły), a z klas pierwszych nie mieliśmy żadnego!!! szachisty...Uczniowie rywalizowali o tytuł mistrza szkoły, a zarazem o awans do szachowej reprezentacji. Mecze były zacięte i stały na dobrym poziomie. Tytuł mistrzowski zdobył OLSZOWSKI MARIUSZ, który wygrał bezpośredni pojedynek z KELEBAJEM OLEKSIJEM 2:0. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Gratulacje dla zwycięzców. Zawody zorganizował i przeprowadził Radosław Bejczuk.
Wyniki:
1.OLSZOWSKI MARIUSZ 4TI  12pkt
2.KELEBAJ OLEKSIJ 3MI  12pkt
3.LITOWIŃSKI GRACJAN 4TI  11pkt
4.WNUK KRZYSZTOF 4TI 8 pkt
5.LEWANDOWSKA PATRYCJA 4TW 6pkt
6.SARKOWICZ KRZYSZTOF 3ADZ 4pkt
7.MALAZDREWICZ SEWERYN 3ADZ 2pkt
8.STRZAŁKOWSKI ANDRZEJ 3ADZ 0pkt

środa, 23 października 2013 00:00

Mamy pierwszy Półfinał Wojewódzki!

Dnia 23.10.2013r. wyruszyliśmy naszym wysłużonym Lublinem do Otmuchowa na Finał Powiatu w piłce nożnej chłopców. W finale spotkały sie najlepsze drużyny  z Głuchołaz, Paczkowa, Otmuchowa i dwie z Nysy. Los przydzielił nam do grupy  ZSO Otmuchów, z którym stoczyliśmy wyrównany pojedynek zakończony rzutami karnymi. Dobrze dysponowany Jakub Fryz obronił dwa rzuty karne i wyszliśmy z grupy z pierwszego miejsca. W półfinale trafiliśmy  na drużynę z Głuchołaz, którą łatwo pokonaliśmy 3:0(bramki: Szewczyk 2,Niemiec 1). Pozostał nam  mecz o awans z gospodarzem turnieju Otmuchowem, który w rzutach karnych pokonał drużynę ZST Nysa. Finał to Fabian Szewczyk Show, który 3 strzelonymi bramkami zapewnił nam zwycięstwo w całym turnieju. Otmuchów strzela tylko 1 bramkę i cały mecz kończy sie wynikiem 3:1! Udany debiut zalicza nasz nowy zawodnik Aleksander Oleksy, który wraz z Tomaszem Niemcem w obronie stworzył zaporę nie do przejścia. Na pochwałę zasługuje jednak cała drużyna, która powtarza sukces z zeszłego roku i awansuje do PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEGO.

SKŁAD ZSiPO: TOMASZ NIEMIEC 4TZR, ALEKSANDER OLEKSY 4TŻR, FABIAN SZEWCZYK 3TI, SZYMON PIECH 2M, RADOSŁAW NIEMIEC 2MI, DROZD MATEUSZ 4TZR, KRYSTIAN CZARNIECKI 2E, KRZYSZTOF PODOLAK 2T, ADRIAN KLAG 3TZR, BARTŁOMIEJ TRUBIŁOWICZ 2MI, DAWID SURÓWKA 2MI,FRYZ JAKUB 3T, KONRAD CZAJKA 1M2, KAROL FIJOŁEK 1M2, MICHAŁ WASILEWSKI 1TI, KACPER HEJDAK 1M2 opiekun: Radosław Bejczuk
Wyniki:
1.ZSiPO
2.ZSO Otmuchów
3.ZST Nysa
4.ZS Głuchołazy
5.ZS Paczków

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 3 a/dz Andrzej Strzałkowski zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Andrzej zakwalifikował się również do etapu wojewódzkiego w odbywającej się niemal równocześnie Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W ramach Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego działającego przy naszej Bibliotece szkolnej dnia 22.11.2013 odbył się I Powiatowy Konkurs czytelniczy z j. niemieckiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przeczytanie lektury, ze zbiorów biblioteki. Uczestnicy pracowali przy stacjach zadaniowych, co sprawiło, ze konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W auli szkoły gościliśmy 45 uczniów ze szkol średnich i gimnazjów Powiatu Nyskiego. Finalistów konkursu zaprosimy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 17. grudnia 2013r. podczas Koncertu Kolęd w j. niemieckim. Sponsorami nagród są: Fundacja AGMO z Bonn i Goethe-Instytut z Krakowa.

W dniu 20 listopada 2013 roku w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych odbyła się piąta edycja międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Całe przedsięwzięcie  zostało zorganizowane po raz piąty przez nauczycielki Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych panie Aleksandrę Kozak i Bożenę Lorek. W konkursie uczestniczyli  uczniowie szkół powiatu nyskiego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 35 zespołów.
 Pierwszy etap został rozpoczęty o godzinie 9.00.  Uczniowie losowali pytania dotyczące krajów anglojęzycznych i odpowiadali na nie. Współzawodnictwo polegało nie tylko na poprawnym odpowiadaniu na pytania pod względem merytorycznym ale również gramatycznym. Po pierwszym etapie konkursu pozostało 14 zespołów, które przeszły do drugiej tury.  Drugi etap konkursu wygrali Ewelina Świętek i Robert Robotycki z Gimnazjum nr 4 oraz Marta Syc i Kamil Mościcki z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Nagrody do konkursu zostały ufundowane przez  wydawnictwa Oxford i Nowa Era.

piątek, 22 listopada 2013 20:52

Konferencja "Woda źródłem życia"

„Woda źródłem życia” to już kolejna konferencja naukowa zorganizowana w Naszej Szkole. Jak co roku wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza, że zaszczycili nas swoją obecnością znakomici prelegenci. Dr hab. inż. Ryszard Polechoński – prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uświadomił nam, że woda jest największym skarbem jednak do tej pory niedocenianym przez społeczeństwo. Wykład ten wzbudził wiele refleksji wśród uczestników konferencji. Dr inż. Przemysław Pokorny z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przybliżył nam aspekty makrofitowej oceny jakości wody. W przerwie konferencji wszyscy goście udali się na poczęstunek do pokoju nauczycielskiego gdzie zostali mile zaskoczeni obecnością Neptuna w otoczeniu pięknych Syren morskich. Degustując się potrawami ze „środowiska wodnego” goście mogli podzielić się refleksjami dotyczącymi znaczenia gospodarowania i oszczędzania tej cennej substancji. Po przerwie informacji na temat produkcji i zapotrzebowania na wodę w gminie Nysa udzieliła pani kierownik działu eksploatacji Spółki AKWA mgr inż. Ewa Rakszewska. O jakości wody w gminie opowiedziała nam kierownik laboratorium AKWA pani mgr Beata Florek. Na temat aktualnej gospodarki wodnej w Nysie i zagrożeniach obszernie opowiedział mgr inż. Tomasz Kamiński z RZGW we Wrocławiu. W podsumowaniu konferencji pani dyrektor Małgorzata Leśniewska zwróciła uwagę jak cenna jest woda z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

środa, 20 listopada 2013 20:40

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory odbyły się w poniedziałek 18 listopada w bibliotece szkolnej. Każdy uczeń Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych po okazaniu komisji legitymacji lub identyfikatora otrzymał kartę do głosowania.
Po zakończeniu głosowania komisja przeliczyła głosy, spisała protokoły, które zostały wywieszone na drzwiach biblioteki oraz na gazetce szkolnej.
Najwięcej głosów uzyskali:
1. Barzyk Ewa – 1m1
2. Fil Aleksandra – 1b2
3. Krawczyk Klaudia – 1b1
4. Baran Katarzyna – 2 TŻR
5. Kosiński Michał – 1 TI
6. Kropielnicka Marcela - 1b2
Za przygotowanie i przebieg wyborów odpowiedzialna była klasa I dziennikarska.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Pierzchała Katarzyna
Smolińska Aleksandra

czwartek, 24 października 2013 00:00

Piłka nożna dziewcząt - brak szczęścia.

Piłka nożna dziewcząt - brak szczęścia.
Niestety nasze reprezentantki odpadły w Finale Powiatowym z wystepu w dalszej części rozgrywek. Osłabione brakiem naszej najlepszej zawodniczki Weroniki uzyskały 2 remisy po 1:1 z "Ekonomikiem" i z drużyną z Paczkowa.Niestety, w piłce nożnej chodzi o strzelanie bramek, a my nie wykorzystaliśmy wielu dogodnych okazji do ich zdobycia. Mimo tego, ze dziewczyny rozgrywały dobre zawody i grały "u siebie" odpadły. Awans do  1/2 Finału Wojewódzkiego uzyskała drużyna ZSE Nysa. Miejmy nadzieję, że dziewczyny odzyskają skuteczność, kiedy  rozgrywki przeniosą sie na halę...
Skład ZSiPO: KRAWCZYK AGATA,KRAWCZYK KLAUDIA, PIOTERKIEWICZ IZABELA, TROMPETA PATRYCJA, KOŁKOWSKA KATARZYNA,TREPNER JESIKA, SIEGEL MARTYNA,BEDNARZ ALEKSANDRA,GRINBERG NATALIA,GRZYWACZ KINGA opiekun:Roman Siwecki

Reprezentacja ZSiPO w piłce siatkowej dziewcząt rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Powiatu, osłabiona brakiem kilku zawodniczek. Mając w pamięci zeszłoroczną wpadkę sztab szkoleniowy miał duże obawy, że turniej może nie ułożyć się po naszej mysli. Na szczęscie mimo przegranego spotkania z bardzo silną drużyną z "Carolinum" do meczu z "Ekonomikiem" zawodniczki przystapiły bardzo dobrze zmotywowane i skoncentrowane.Dwa bardzo wysoko wygrane sety i zwycięstwo w całym spotkaniu, pozwoliło nam zająć drugie miejsce i awansować do Finału Powiatu. Gratulacje.
Skład ZSiPO:Szafrańska Aleksandra III bch.Pyziak Magdalena III bch,Szumańska Justyna II e, Fil Aleksandra I b2,Komar Magdalena II tżr,Pleśniak Patrycja II e, Grigoryan Anuszik II m, Kazibut Daria II mi,Aspres Justyna I b2,Fil Oliwia I b2,opiekun Piotr Szczurek
Wyniki: ZSiPO-Carolinum 0:2,ZSE-Carolinum 0-2,ZSiPO-ZSE 2-0 Awans uzyskały Carolinum i ZSiPO.

wtorek, 19 listopada 2013 21:31

Prelekcja Daniela Palimąki

Dnia 14 listopada 2013 r. w ZSiPO gościliśmy Pana Daniela Palimąkę - radnego powiatu nyskiego oraz asystenta Marszałka Województwa Opolskiego.
Pan Daniel wygłosił prelekcję dla młodzieży nt.
"Organizacje pozarządowe szansą na skuteczną budowę społeczeństwa obywatelskiego – aktywność publiczna młodzieży"
Prelegent przybliżył zakres tematyczny z następujących zagadnień:
- co to jest organizacja pozarządowa,
- cele organizacji pozarządowych,
- rodzaje organizacji pozarządowych,
- co to jest wolontariat,
- co to jest stowarzyszenie.
Podczas prelekcji młodzież zadała wiele ciekawych pytań dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Joanna Komar

W środę, 13 listopada w auli odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z kandydatami do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci przedstawili swoje programy oraz zachęcali do wzięcia udziału w wyborach. Prowadzący spotkanie, Mateusz Sowiński zapoznał zgromadzonych z  listą kandydatów do Samorządu Uczniowskiego oraz zasadami głosowania. Następnie rozpoczęła się debata, kandydaci odpowiadali na pytania dotyczące zmian, jakich  chcieliby dokonać w szkole oraz szeroko rozumianej samorządności.
Podsumowana została również akcja ,,Kartka dla Oliwki”. Klasa II TW za wysłanie 65 kartek urodzinowych otrzymała słodki upominek.
Całe spotkanie zakończyło się krótkim występem artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy II TI oraz klasy II mi.

Pierzchała Katarzyna

wtorek, 19 listopada 2013 20:26

Nyska Lilia Literacka ‘2013

7 listopada br. w Nyskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego Nyska Lilia Literacka ‘2013.
Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji Twierdza Nysa i  Fundację Nasza Nysa.

Celami konkursu było:  popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik oraz rozwijanie wiedzy o historii i działalności kulturalno- oświatowej Nysy i jej okolic.
Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział:
Marta  Misiaszek kl.2dz
Klaudia  Marszałek kl.2h
Szymon Pach kl.1m2
Aleksandra Wajs kl.1m2
Maciej Garwol kl.2h
Marta Wiśnierska kl.4TI
Mariusz Olszowski kl.4TI
Laureatką konkursu została: Marta Misiaszek- 3 miejsce
Serdecznie gratulujemy!

Joanna Komar

Podopieczne Katarzyny Błauciak tym razem pod kierunkiem pana Grzegorza Błauciaka udały się na Mistrzostwa Nysy SPG w koszykówce do popularnego „Dieca”. Niestety mimo ambitnej postawy uległy dość wyraźnie mocnym drużynom z „Carolinum” i „Dieca”. Na osłodę pozostało zwycięstwo z „Ekonomikiem” , i 3 miejsce w turnieju, jednak nie wystarczyło to do awansu do Mistrzostw Powiatu. Może za rok się uda…
Skład ZSiPO: Budnik Joanna I b1,Krakowska Iza III TI,Nowicka Magdalena II dz,Białek Żaneta IITw,Gerlicka Emilia II bch,Jarosińska Paulina I Tug,Jędrzejczyk Kamila I Tug,Stężowska Magdalena I dz,Palak Agnieszka I Tug,Szczerbowska Jolanta I Tug,Król Stefania II Tw,Bławicka Dagmara II Tug, Byczek Jolanta II Tug, Kazibut Daria II Mi

Opiekun: Grzegorz Błauciak                                                                                         
Kolejność turnieju: 1 miejsce ZSO Nysa 2. DLH Nysa 3. ZSiPO Nysa 4. ZSE Nysa

piątek, 15 listopada 2013 14:46

Sukces Wojciecha Gruchota

Miło nam poinformować, iż

uczeń klasy 2 bch Wojciech Gruchot

zakwalifikował się do 1 części etapu okręgowego

Olimpiady Chemicznej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji!

Drużyna piłki nożnej dziewcząt w bardzo dobrym stylu wywalczyła awans do Finału Powiatu w piłce nożnej halowej. Na hali PWSZ Nysa nasze dziewczęta prowadzone przez Romana Siweckiego po bardzo dobrej grze rozgromiły „Ekonomik” 4:0 i zremisowały 1:1 z „Carolinum”. Druga pozycja przypadła  drużynie z „Ekonomika”, po zwycięstwie nad „Carolinum”. Gratulacje i powodzenia w Finale Powiatowym.
Kolejność turnieju: 1 miejsce ZSiPO (awans), 2 ZSE(awans), 3 ZSO
 Skład ZSiPO: KRAWCZYK AGATA,KRAWCZYK KLAUDIA, PIOTERKIEWICZ IZABELA, TROMPETA PATRYCJA, WISTUBA WERONIKA, KOŁKOWSKA KATARZYNA,TREPNER JESIKA, SIEGEL MARTYNA, BEDNARZ ALEKSANDRA,GRINBERG NATALIA,
opiekun: Roman Siwecki

W dniu 28 października 2013 roku w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbyła się pierwsza z cyklu sesji popularnonaukowych promujących zdrowy styl życia wg programu "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE". Pierwsze prezentacje dotyczyły diet i zostały przygotowane przez klasę II TUG, która chciała przyczynić się do realizacji programu. Głównym celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia na co dzień. Promowanie zmiany nawyków żywieniowych oraz stylu życia. Ukształtowanie wśród uczniów postaw prozdrowotnych.  Szczególnym gościem pierwszej sesji była pan Marta Misiarz- dietetyk z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Uczniowie klasy II TUG przygotowali szereg prezentacji związanych z dietami. Głównym źródłem wiedzy uczniów był Internet-czyli pierwsze miejsce w, którym młodzi ludzie szukają informacji na temat diet. Uczniowie rozwinęli pojęcie diety i przedstawili to co kryje się pod nią w obecnych czasach. Poza tym podzielili diety na zdrowotne i odchudzające. Przykładową dietą zdrowotną omówioną podczas prezentacji była dieta śródziemnomorska. Jednak to na diety odchudzające uczniowie chcieli zwrócić szczególną uwagę ponieważ  najważniejszym problemem
z jakim borykają się młodzi ludzie jest nadwaga, która prowadzi do licznych problemów zdrowotnych. W konsekwencji młodzi ludzie są zmuszeni korzystać z licznych diet specjalistycznych takich jak dieta wątrobowa czy cukrzycowa. Diety te są zawsze wprowadzane pod kontrolą lekarza. Uczniowie, którzy cierpią na nadwagę sięgają po diety odchudzające takie jak dieta kopenhaska, dukana czy dieta płaskiego brzucha-bardzo często nie zdając sobie sprawy z faktu, że diety odchudzające również należy przeprowadzać pod kontrolą specjalisty. Podczas sesji została omówiona dieta płaskiego brzucha jako przykładowa dieta wyżej wymieniowej grupy.
Po prezentacjach o komentarz została poproszona pani dietetyk Marta Misiarz. Pani Marta wyjaśniła jakie błędy popełnili uczniowie podczas przygotowywania prezentacji co więcej zwróciła uwagę na fakt, że wszyscy młodzi ludzi popełniają bardzo często podobny błąd- ponieważ pierwszym miejscem gdzie uczniowie szukają pomocy jest Internet. Pani dietetyk wyjaśniła również na czym powinno polegać korzystanie z diet oraz z jakich diet młodzi ludzie nie powinni korzystać. Poza tym podczas swojej wypowiedzi pani Marta przedstawiła szereg negatywnych skutków jakie mogą wystąpić podczas niewłaściwego korzystania z diet- zwykle bez kontroli specjalisty. Podczas wystąpienia pani Marta Misiarz przekazała, gdzie uczniowie mogą znaleźć pomoc specjalistów oraz wyjaśniła, która z diet może być używana przez uczniów- jako tak zwana alternatywa zdrowej diety.

wtorek, 12 listopada 2013 10:01

Prelekcja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich

Dnia 06.11.2013 r. ZSiPO w Nysie, dzięki szczególnemu zaangażowaniu P. Róży Wojszczyk mieliśmy przyjemność gościć Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu - Pana mgr Pawła Kozerskiego. Klasy 3dz, 2dz, 2h oraz 3tug uczestniczyły w dwugodzinnej prelekcji pt. "Związki Piastów z Ziemią Opolską". Pan Kozerski w ciekawy sposób przedstawił nam historię dotyczącą dynastii Piastów zamieszkujących ziemię legnicko-brzeską, dowiedzieliśmy się od niego także o wielu zaskakujących ciekawostkach, które wzbudziły nasze zainteresowanie. Uczniowie uważnie słuchali słów Pana Kozerskiego.

Pod koniec zajęć odwiedziła nas także Pani Małgorzata Leśniewska - dyrektorka Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - i wraz z uczniami serdecznie podziękowała Panu Pawłowi za odwiedziny w naszej placówce i prelekcję przybliżającą nas do ówczesnych dziejów.

 

Turniej S.O.S. szkół ponadgimnazjalnych w Nysie 08.11.2013 roku

W dniu 08.11.2013 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbył się turniej piłki siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Wzięły w nim udział cztery zespoły z Nysy oraz Kędzierzyna-Koźla – łącznie 50 zawodników. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Nad jej przebiegiem pieczę sprawowała dyrektor ZSiPO, pani Małgorzata Leśniewska, która otworzyła imprezę przywitała zawodników i gości. Znaleźli się wśród nich koordynator regionalny, pan Adam Kowalski oraz koordynator wojewódzki, pan Roman Palacz, trener AZS PWSZ Stal Nysa i wspaniały zawodnik
Stali Nysa Krzysztof Wójcik, oraz zawodnicy pierwszoligowego AZS PWSZ Stal Nysa którzy sędziowali zawody.

Drużyny rozegrały dwa mecze półfinałowe oraz mały i duży finał. W pierwszym spotkaniu zespół zawodników pierwszej klasy S.O.S. ZSiPO w Nysie pokonał reprezentację tej szkoły składającą się z zawodników uczęszczających do klas trzecich i czwartych.
W drugim półfinale zmierzyli się zawodnicy drugiej klasy S.O.S. ZSiPO w Nysie z drużyną klasy S.O.S. ZSM nr 1 z Kędzierzyna-Koźla. Mecz był wyrównany, a o końcowym wyniku zadecydował tie-brek, w którym lepsi okazali się zawodnicy ZSM nr 1 z Kędzierzyna-Koźla.
W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny drugiej klasy S.O.S. ZSiPO z reprezentacją szkoły. Doświadczenie zawodników broniących barw reprezentacji okazało się wystarczające żeby pokonać młodszych kolegów.
Oba sety meczu finałowego rozpoczynały się uzyskaniem niewielkiej przewagi zespołu gospodarzy, którą utrzymywali do samego końca, wygrywając tym samym cały turniej. Po uroczystym zakończeniu turnieju, rozdaniu dyplomów oraz słodkich upominków dla zwycięzców, wszyscy zawodnicy udali się na smaczny posiłek.


Wyniki przedstawiały się następująco:
Półfinały :
1. I kl. S.O.S ZSiPO Nysa – Rep. ZSiPO 2:0
2. II kl. S.O.S. ZSiPO – I kl. ZSM nr 1 S.O.S K-Koźle 1:2

Mecz o trzecie miejsce :
3. II kl. S.O.S ZSiPO – Rep. ZSiPO 0:2

Mecz o pierwsze miejsce :
4. I kl. S.O.S ZSiPO Nysa – I kl. S.O.S ZSm nr 1 K-Koźle 2:0

Klasyfikacja końcowa :
1. I Klasa S.O.S. ZSiPO w Nysie
2. 3 klasa S.O.S. ZSM nr 1 w Kędzierzynie Koźlu
3. Reprezentacja ZSiPO w Nysie
4. II klasa S.O.S. ZSiPO w Nysie

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w turnieju, a Gościom i Dyrekcji za przybycie oraz współpracę przy organizacji imprezy.
Trenerzy S.O.S. w ZSiPO

Bartłomiej Dykta

Paweł Satora

Drużyna piłki nożnej halowej udała sie do PWSZ na Mistrzostwa Nysy. Na miejscu okazało sie ze o 2 premiowane miejsca będzie walczyć, aż 7 drużyn. Trafiamy do grupy z ZSE, ZST i ZSZ. Pierwszy mecz z ZST Nysa wygrywamy gładko 3:1. Niestety, następny mecz z drużyną z ZSZ gramy słabo mimo tego wygrywamy 3:2. Zostaje nam mecz z ZSE Nysa, który przegrywamy 2:0, na szczęście ten wynik nie ma dla nas żadnego znaczenia, bo wychodzimy z grupy z 1 miejsca. W finale trafiamy na drugą drużynę z grupy 2 ZSO. Następuje pokaz naszej siły i demolujemy „Karola” 4:0 i zdobywamy awans do Finału Powiatowego. Gratulacje dla drużyny.

Kolejność turnieju

1. miejsce ZSiPO Nysa (awans)

2. miejsce CKZiU Nysa (awans)

3.ZST Nysa

4.ZSO Nysa

5.DLH Nysa

6. ZSZ nr6

7.ZSE Nysa


Skład ZSiPO: FRYZ JAKUB, KONIK DAMIAN, SZEWCZYK FABIAN,PIECH SZYMON, TRUBIŁOWICZ BARTŁOMIEJ, CZAJKA KONRAD, FIJOŁEK KAROL,WASILEWSKI MICHAŁ, HEJDAK KACPER  ,KLAG ADRIAN

opiekun:  Radosław Bejczuk

środa, 30 października 2013 21:40

Sukces Andrzeja Strzałkowskiego

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 3 a/dz Andrzej Strzałkowski już po raz drugi został przyjęty do grona uczestników programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Fundusz ten zajmuje się wspieraniem uczniów wybitnie zdolnych, umożliwiając im rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestnictwo w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach, obozach i seminariach.

Andrzejowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

środa, 23 października 2013 19:08

Współpraca ze szkołą w Pruské na Słowacji

W czwartek, 17 października 2013r delegacja naszej szkoły odwiedziła szkołę Stredná odborná škola w Pruské na Slowacji. Spotkanie było odpowiedzią na zaproszenie do współpracy naszych placówek.

wtorek, 15 października 2013 15:12

Dzień Edukacji Narodowej na sportowo

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej uczniowie stoczyli kilka pojedynków z nauczycielami na nowych boiskach sportowych. Główną atrakcją dnia były mecze piłki nożnej, w których nauczycielki i nauczyciele zmierzyli się z uczniami. Młodzież licznie wstawiła się, aby kibicować swoim kolegom, koleżankom oraz nauczycielom. Nie zabrakło również grona pedagogicznego oraz współorganizatora imprezy, pana Tadeusza Wierdaka, przewodniczącego Rady Rodziców.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również spędzimy Dzień Nauczyciela na sportowo!!!

wtorek, 22 października 2013 15:13

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej

Dnia 15.10.2013 r. uczniowie klas IIdz i IIIa/dz wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu z panią burmistrz Nysy Jolantą Barską. Zorganizowane zostało one w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej pt. "Aktywne obywatelstwo". Spotkanie miało na celu promowanie idei demokracji lokalnej. Mieliśmy okazję zobaczyć ciekawą prezentację dotyczącą funkcjonowania naszej gminy, jej zadań i sukcesów.

wtorek, 15 października 2013 15:04

Dzień Edukacji Narodowej - Akademia

„Nie ma nic wartościowszego od dobrze kierowanej myśli”

Ta właśnie myśl przewodnia towarzyszyła uroczystej akademii, która odbyła się 11. października br. w auli ZSiPO z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Zaprezentowany montaż słowno-muzyczny łączył w sobie treści skłaniające do refleksji nad istotną rolą edukacji w życiu człowieka i szczególną misją, jaką powierzono do spełnienia w niej nauczycielowi, oraz elementy taktownego humoru – coraz rzadsze, a tak ważne i potrzebne we współczesnej dobie.

poniedziałek, 14 października 2013 14:47

Galopem po zdrowie

W sobotę 12 października 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych wybrali się do Stadniny Koni "Antoniówka" w Mańkowicach. Celem wycieczki było promowanie jazdy konnej jako aktywności mającej nieoceniony, pozytywny wpływ na zdrowie. Uczniowie mieli możliwość w praktyczny sposób dowiedzieć się jak wygląda opieka i pielęgnacja koni.

wtorek, 15 października 2013 00:00

Awans do Finału Powiatu

Drużyna dziewczyn prowadzonych przez Romana Siweckiego pozazdrościła swoim kolegom piłkarzom i awansowała do Finału Powiatowego. W zawodach rozegranych na nowo wybudowanym kompleksie sportowym przy naszej szkole wzięły udział 3 nyskie szkoły ZSE Nysa,  ZSO Nysa i gospodarz turnieju ZSiPO. Turniej był rozgrywany podczas iście londyńskiej pogody i to chyba zdeprymowało nasze piłkarki, które po indywidualnym błędzie jednej z naszych zawodniczek przegrały z "Ekonomikiem" 2:1. Na szczęscie punkt, który zdobyły z drużyną z Carolinum zadecydował o naszym awansie. Gratulacje i powodzenia w Finale Powiatowym.

Kolejność turnieju: 1 miejsce ZSE, 2 miejsce ZSiPO, 3 miejsce ZSO

Skład ZSiPO: KRAWCZYK AGATA,KRAWCZYK KLAUDIA, PIOTERKIEWICZ IZABELA, TROMPETA PATRYCJA, WISTUBA WERONIKA,KOŁKOWSKA KATARZYNA,TREPNER JESIKA, SIEGEL MARTYNA,BEDNARZ ALEKSANDRA,GRINBERG NATALIA,GRZYWACZ KINGA opiekun:Roman Siwecki

piątek, 04 października 2013 18:54

Ćwiczenia ewakuacyjne

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie w dn. 04.10.2013r. o godz. 10.00 ogłosił rozpoczęcie próbnej ewakuacji wszystkich użytkowników Szkoły. Reakcja personelu była natychmiastowa. Wszyscy włączyli się w sprawne wyprowadzenie uczniów w kierunku bezpiecznego miejsca. Uczniowie oraz nauczyciele okazali się bardzo opanowani, co widać było po spokojnym i zorganizowanym opuszczeniu szkoły oraz ustawieniu się w wyznaczonym miejscu. Po zebraniu wszystkich raportów od nauczycieli prowadzących zajęcia przed ewakuacją, okazało się, że wszyscy uczniowie jak i personel Szkoły bezpiecznie opuścili budynek.
wtorek, 01 października 2013 11:22

Zdrowy piknik

W ramach realizacji programu profilaktyki szkoły w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wdrażania do aktywnego wypoczynku, w naszej szkole realizowany jest projekt "Zdrowo - znaczy modnie".

środa, 02 października 2013 00:00

Mistrzostwa miasta i gminy

Udanie rozpoczęła walkę męska drużyna piłki nożnej naszej szkoły. Dnia 01.10.2013 na boisku "Stali" Nysa przy ulicy Kraszewskiego rozpoczęła bój z ZSO Nysa i ZSE Nysa. W pierwszym meczu spotkaliśmy się z mocnym przeciwnikiem jakim zawsze jest popularny"Karol". Mimo dwukrotnego prowadzenia remisujemy ten mecz 2:2 (bramki Niemiec, Podolak). Od razu po tym meczu przystępujemy do walki z "Ekonomikiem". Trzy szybko strzelone w pierwszej połowie bramki (Niemiec, Drozd x2) odebrały chęci do gry zawodnikom z Ekonomika. Do końca meczu wynik się nie zmienił. O awansie zadecydował wynik meczu ZSO-ZSE 1:0, i dzięki lepszemu stosunkowi bramek zagramy w Mistrzostwach Powiatu. Z drugiego półfinału awansował zespół ZST Nysa, który oprócz nas będzie reprezentował naszą gminę w dalszej części rozgrywek. Bardzo dobrze zagrali nasi doświadczeni piłkarze Niemiec, Klag, Drozd, oprócz nich dobry występ zaliczyli uczniowie klas pierwszych Wasilewski i Hejdak.

Druzyna wystąpiła w składzie: TOMASZ NIEMIEC 4TZR, DAMIAN KONIK 3M, FABIAN SZEWCZYK 3TI, SZYMON PIECH 2M, RADOSŁAW NIEMIEC 2MI, DROZD MATEUSZ 4TZR, KRYSTIAN CZARNIECKI 2E, KRZYSZTOF PODOLAK 2T, ADRIAN KLAG 3TZR, BARTŁOMIEJ TRUBIŁOWICZ 2MI, DAWID SURÓWKA 2MI, BARTŁOMIEJ SEREDYŃSKI 3TZR, KONRAD CZAJKA 1M2, KAROL FIJOŁEK 1M2, MICHAŁ WASILEWSKI 1TI, KACPER HEJDAK 1M2 opiekun: Radosław Bejczuk

piątek, 27 września 2013 15:10

Rajd Integracyjny

27 września 2013 w ZSiPO odbył się RAJD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH, którego organizatorem była klasa II TŻR – zeszłoroczni zwycięzcy. Uczestniczyło w nim ok. 300 uczniów wraz ze swoimi wychowawcami.

Od godziny 8. 00, co kilka minut spod budynku szkoły wychodziła na trasę kolejna grupa uczniów (wg wcześniej wylosowanej kolejności). Klasy otrzymały na starcie listę konkurencji oraz mapkę z wyznaczoną trasą, która kierowała uczestników przez, Górną Wieś, Fort Wodny, Park Miejski. Na trasie czekało na nich 8 konkurencji m.in. ubicie piany w jak najkrótszym czasie, sznur z jak największej ilości ubrań, quiz o szkole i wiele innych, na których każdy mógł spróbować swoich sił.
Po powrocie do szkoły na uczniów czekał ciepły posiłek. Tutaj również musieli zaprezentować wcześniej przygotowany program artystyczny. Zwycięzcami tegorocznego Rajdu została klasa I m1 – przyszłoroczni organizatorzy. Drugie miejsce – Ih i trzecie – ITUG.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękujemy za dobrą zabawę, kadrze WF-u i nauczycielom za opiekę i dopilnowanie porządku.

Organizatorzy

czwartek, 19 września 2013 09:27

Ślubuję...

Dnia 19 września 2013 roku (tj. czwartek) w auli szkolnej odbyła się pasowanie pierwszoklasistów, które przygotowały panie Katarzyna Pierzchała i Dorota Fesz – Suchecka. Na początku głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Leśniewska, a następnie – po uroczystym odśpiewaniu hymnu – przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie, obiecując być przykładnymi i pilnymi uczniami.

Podczas pasowania klasy pierwsze obejrzały prezentację o Emilu Godlewskim – patronie naszej szkoły, a także poznały pana Tomasza Jazienickiego, Rzecznika Praw Ucznia.
Uroczystość uświetniły występy uczniów naszej szkoły: piosenki wykonali Karolina Knoll oraz Mateusz Sowiński, a program artystyczny (taniec) wykonały reprezentantki naszej placówki.
Wszystkim pierwszakom życzymy udanego roku szkolnego oraz niezapomnianych wspomnień związanych z Rolnikiem.

Izabela Kruszyńska,
Agnieszka Żeliszewska

Dawid Lisoń, uczeń naszej szkoły wygrał Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tereny powiatu nyskiego, który odbył się w PWSZ w Nysie w ramach 9. Nyskiego Festiwalu Nauki.

Piątek, 13 września, to z całą pewnością szczęśliwa data dla naszej szkoły. Od rana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie trwały zmagania konkursowe. Jurorzy w dwóch etapach, pierwszym pisemnym i drugim ustnym, wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce komisja konkursowa przyznała Dawidowi Lisoń, uczniowi klasy II bch, nauczycielem j. niem. jest pan Kurt Feige. Drugie miejsce zajęła Wanesa Kaminiorz, również uczennica naszej szkoły, która uczęszcza do klasy II TW a nauczycielką j. niem. jest pani Katarzyna Skirzewska, a trzecie uczennica z Zespółu Szkół Ogólnokształcących „Carolinum” w Nysie. Można dodać, że było o co powalczyć, gdyż główną nagrodą był multimedialny tablet.

Znajomość języka niemieckiego oceniała komisja konkursowa w składzie: Ralf Claus – Burmistrz miasta Ingelheim, mgr Małgorzata Kurpiel, mgr Mirosław Grudzień i mgr Agnieszka Mikosz z Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie.

Dodajmy, że Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: prof. Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewody Opolskiego, Józefa Sebesty – Marszałka Województwa Opolskiego, Jolanty Barskiej – Burmistrza Miasta Nysa, Ralfa Clausa – Burmistrza Miasta Ingelheim oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Katarzyna Skirzewska

czwartek, 12 września 2013 09:40

Młoda Krew Ratuje Życie

W czwartek (12 września) w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Opolski Oddział PCK podsumował etap okręgowy jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych w Honorowym Krwiodawstwie pt. "Młoda Krew Ratuje Życie".

Miło mi poinformować, że nasi krwiodawcy po raz kolejny zwyciężyli z imponującym wynikiem ponad 171 litrów oddanej krwi.

 

Katarzyna Pierzchała

 

W dniach 3-17 sierpnia uczestniczyłem w Spotkaniach Wakacyjnych w Brodnicy na Kujawach, zorganizowanych przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. 
Obóz był dla mnie nie tylko sposobem na zdobycie nowej wiedzy, ale przede wszystkim życiową szansą - szansą na poszerzenie horyzontów i wytyczenie przyszłej drogi. Uczestniczyłem w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, warsztatach z różnych dziedzin, obserwacjach astronomicznych, wycieczkach oraz wielu innych ciekawych wydarzeniach.
Bardzo interesujące były warsztaty ekonomiczne Polityka pieniężna z Jackiem Galiszewskim. Przechodziliśmy przez pojęcia inflacji, deflacji, stóp procentowych itd., stworzyliśmy nawet w naszej grupie doświadczalny model gospodarki, jedni byli bowiem zwykłymi obywatelami, inni bankami, jeszcze inni rządem oraz Bankiem Centralnym. W ten sposób bardzo łatwo, a zarazem niezwykle oryginalnie mogliśmy poznać skomplikowane mechanizmy rządzące obrotem pieniądza w gospodarce. Dowiedzieliśmy się też czym właściwie jest pieniądz, że sam w sobie nie ma on większej wartości oraz że faktycznie "nie istnieje", często nawet fizycznie. 
Na warsztatach: Co jest wrodzone i dlaczego to pytanie nie ma sensu? po dosyć długich, a czasem i trudnych dyskusjach doszliśmy do konkluzji, że nie można w rzeczywistości stworzyć spójnej definicji wrodzoności, że faktycznie nie ma rzeczy wrodzonych samych w sobie, a na nasz rozwój zawsze mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. 
Na warsztatach chemicznych m.in. wykorzystywaliśmy w praktyce metody fotograficzne pochodzące z XIX wieku. Ciekawie było używać technik wynalezionych blisko 200 lat temu. 
Warsztaty humanistyczne prowadził natomiast Marek Płuciniczak. Pracowaliśmy na tekstach Giorgio Vasariego, najpierw omówiliśmy cel w jakim napisał swe dzieło, a następnie analizowaliśmy już poszczególne fragmenty. Niesamowicie ciekawe jest dopatrywanie się i "odkrywanie" zależności pomiędzy dziełem, a wydarzeniami historycznymi, które miały wpływ na jego kształt.
Na zajęciach filozoficznych bardzo spodobał mi się tekst Platona "Charmides". W warsztatach znakomite było to, że nie były one tylko teoretycznym podejściem do filozofii, a głęboką analizą i dyskusją na temat dzieła Platona. W tym wypadku każdy mógł przedstawić swoją opinię na temat przesłania jakie niosło dzieło. 
Podobały mi się również zajęcia: z dr. Piotrem Borsukiem, który opowiadał o swoich polarnych podróżach, zajęcia poświęcone operze Marty Wryk oraz biologiczne, w tym wycieczka i rozpoznawanie gatunków drzew oraz wiele innych. 
Niezwykle rozwijające były obserwacje astronomiczne oraz rozmowy z Sebastianem Soberskim. Było to dla mnie o tyle ważne, że nigdy wcześniej nie prowadziłem obserwacji ciał niebieskich. Nauczyłem się m.in. obsługi nowoczesnego teleskopu oraz rozpoznawania gwiazdozbiorów. 

Podczas obozu wygłosiłem odczyt: Czy Piłsudski uratował Rosję Sowiecką. Widownia przyjęła moje wystąpienie bardzo życzliwie, co było bardzo miłe. 

Andrzej Strzałkowski kl. IIIad
poniedziałek, 02 września 2013 09:53

Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014

2 września 2013 odbyła się uroczysta inauguracja nowego Roku Szkolnego 2013/2014.

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w rankingu szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie IT Szkoła w roku szkolnym 2013/2014 - zajęliśmy 3miejsce w województwie opolskim.

Beata Krzan - szkolny koordynator projektu

Strona 30 z 30