cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

BAJT, czyli Board of European Students of Technology - to międzynarodowa organizacja zrzeszająca studentów z 96 uczelni technicznych w 33 europejskich krajach. Oleksij Kelebaj, absolwent nyskiego Rolnika, student robotyki na AGH w Krakowie, został koordynatorem projektu BAJT, czyli festiwalu automatyki i informatyki organizowanego przez studenckie stowarzyszenie BEST, działające przy AGH. To ogromne wyróżnienie i dowód uznania dla talentu nysanina.

Dnia 18 lutego 2016 r. odbył się finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ELEKTRON organizowanego przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Konkurs dotyczy  zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, mechatroniki i informatyki. W konkursie wzięło udział ponad 1050 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczeń klasy IV ti - Krystian Hatala - znalazł się wśród 60 finalistów konkursu.
Gratulujemy!

Nauczyciel opiekun - Beata Krzan.

Wczytaj do tablicy maksymalnie 1000 dodatnich liczb zmiennoprzecinkowych (jeśli potrafisz, wykonaj to zadanie dla dowolnej ilości liczb - tablica dynamiczna). Wczytywanie liczb ma się zakończyć po wpisaniu wartości ujemnej albo 0 albo po wypełnieniu tablicy (jeśli nie udało się obejść tego ograniczenia).

Następnie wyświetl te liczby uporządkowane rosnąco oraz podaj minimum, medianę, średnią i maksimum także w porządku rosnącym w taki sposób jak pokazano to w poniższych przykładach (zwracaj uwagę na: znaki interpunkcyjne, cudzysłowy, białe znaki).

Dopuszczalne języki programowania to: C, C++, JavaScript, PHP.

Oto przykładowe wydruki programu w języku C/C++ (w przypadku języków JavaScript i PHP zastosuj formularz oraz formatowanie wydruku, np. pogrubienie i kodowanie UTF-8):

Nasze Technikum na 4. miejscu w województwie opolskim i na 58. miejscu w rankingu ogólnopolskim szkół ponadgimnazjalnych opracowanym przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY !!! Technikum nr 2 w Nysie uzyskało honorowy tytuł "Złotej Szkoły 2016" oraz związany z tym graficzny znak jakości - Złotą Tarczę.

Miło nam również poinformować, że Technikum nr 2 uzyskało 2 miejsce w Polsce w kategorii "Szkoły Mistrzów" w zawodzie technik weterynarii.

W ubiegłym roku Technikum było na 7. miejscu w województwie i 129. miejscu w Polsce, więc mamy powód do dumy !
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

II Liceum Ogólnokształcące znajduje się na 17. miejscu w województwie opolskim (przed Carolinum, które uplasowało się tuż za nami), ale niestety poza rankingową 500 – tką. W ubiegłorocznym rankingu nasze liceum zostało ocenione znacznie wyżej, bo na 351. miejscu w kraju i 10. miejscu w województwie.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Jest to niewątpliwie sukces, który motywuje do dalszej pracy i osiągania coraz wyższych wyników. GRATULUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM!

ZACHĘCAMY GIMNAZJALISTÓW DO KONTYNUOWANIA NAUKI W „ROLNIKU”!

Link do strony:
http://www.perspektywy.pl/portal/

Szczęśliwego Nowego Roku,

do zadania 1/2015 przystąpiły 4 osoby (w tym 1 nauczyciel ;-D ). Pod uwagę biorę 3 rozwiązania zadań. Oto punktacja:

LOKATA IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

JĘZYK UŻYTY DO ROZWIĄZANIA ZADANIA

UWAGI

1 Adam Rajski 12 C++  Program niepotrzebnie wyświetla puste linie.
2 Patryk Potoczak 9 JavaScript Program działa błędnie dla wartości: 360360360360360360360360360360360360360360360360360360.
3 Przemysław Wnęk 7 C++ Program nie zawsze się kompiluje i wyświetla treści niezgodne z treścią zadania.

Wkrótce następne zadanie.

Wojciech Galiński


P. S. Publikacja wyników została opóźniona z powodu mojej choroby.

Dnia 18 grudnia 2015 r. odbyły się eliminacje szkolne do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ELEKTRON organizowanego przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
Konkurs dotyczy  zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, mechatroniki i informatyki. W konkursie wzięło udział ponad 1051 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do eliminacji szkolnych w naszej szkole przystąpiło 7 uczniów technikum informatycznego z klas 2ti, 3TI i 1TZI.
Uczeń klasy TI  Krystian Hatala - został zakwalifikowany do finałowego etapu konkursu, który odbędzie się 18 lutego 2016 r. na Politechnice Wrocławskiej.

W związku z pytaniami dotyczącymi zadania nr 1/2015 oraz faktu, iż dotychczas nikt nie przesłał rozwiązania, publikuję wskazówki, które są jednocześnie odpowiedzią na pytania zadane przez osoby zainteresowane tym zadaniem. Oto one:

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie graficznym Magia Świąt. Z całej Polski zostało zakwalifikowanych do konkursu 2002 prace. W kategorii "głosowanie użytkowników IT-Szkoły" II miejsce zajął Kamil Balbuza z kl 1TI. Prace były tworzone z użyciem różnych programów graficznych, co pozwoliło uczestnikom konkursu na zdobycie kolejnych umiejętności. Oceniana była wiedza z zakresu grafiki komputerowej oraz sztuka kompozycji, estetyka pracy i oryginalność w podejściu do tematu.

Serdecznie gratuluję zwycięzcy i pozostałym uczestnikom
życzę dalszych sukcesów
Beata Krzan

środa, 16 grudnia 2015 01:02

Godzina Kodowania

W tegorocznej edycji międzynarodowego projektu Godzina Kodowania, wzięło udział 34 uczniów z naszej szkoły. 28 uczniów uzyskało certyfikaty zrealizowania zadań algorytmicznych rozwiązywanych w ramach projektu. Godzina Kodowania, http://godzinakodowania.pl/ organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week), jest powszechnie uważana za największą inicjatywę edukacyjną w historii. Wzięło w niej dotychczas udział ponad 140 milionów uczestników, głównie uczniów, z całego świata. Do projektu ćwiczeń z kodowania  można włączyć się w dowolnym momencie poprzez stronę https://code.org/

Witold Rudolf

W dniach 7-9 grudnia 2015 r. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji zorganizowało wyjazd studyjny do Niemiec (Berlin i Speyer). Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzania zagadnień́ zrównoważonego rozwoju na różnych przedmiotach, oraz zajęciach pozalekcyjnych, a także poznanie doświadczeń pedagogów niemieckich w zakresie stosowania metod i form pracy przyjaznych mózgowi oraz metod i form w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jak również, zasady funkcjonowania systemu doskonalenia kadry pedagogicznej w Nadrenii-Palatynacie ze szczególnym uwzględnieniem form w oparciu o metodykę edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Nauczyciele obecni na wyjeździe brali udział w warsztatach aktywizujących  - poznanie alternatywnych metod pracy w obszarze pedagogiki otwartej i nauczania przyjaznego mózgowi (neurodydaktyka) w aspekcie rozwijania kompetencji społecznych na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju - EZR (np. poprzez różne formy teatralne, zajęcia terenowe, doświadczenia, eksperymenty i inne). Wyjazd obfitował także w atrakcje turystyczne takie jak zwiedzanie Berlina a także Speyer w którym znajduje się największe w Europie Muzeum Techniki. Naszą szkołę reprezentował nauczyciel informatyki Piotr Razik.

Pobierz z klawiatury liczbę całkowitą dodatnią w postaci tekstu (max. 30000 cyfr, czyli znaków) i wyświetl, przez które liczby od 2 do 15 jest podzielna. Wyświetl także informację o tym, przez ile liczb jest podzielna liczba wczytana z klawiatury. Zdania na wydruku mają być formułowane zgodnie z zasadami języka polskiego. Liczba może składać się TYLKO z cyfr (w przypadku nieprawidłowych danych wejściowych poinformuj użytkownika, że popełnił błąd i poproś o ponowne wprowadzenie liczby).

Zapraszam wszystkich do rozwiązywania publikowanych przeze mnie zadań dotyczących programowania komputerów. Zadania będą dotyczyły programowania: aplikacji binarnych (języki: C, C++), aplikacji internetowych (języki: HTML, CSS, JavaScript, PHP), baz danych (język: SQL) i będą umieszczane 1-2 razy w miesiącu.

Zwycięzcy zostaną opublikowani na naszej szkolnej stronie. Dodatkowo, będą mogli zdobyć dominującą ocenę celującą z informatyki. Aby zostać zwycięzcą, trzeba zadanie wykonać: najszybciej, samodzielnie i prawidłowo.

Już wkrótce pierwsze zadanie. Pozdrawiam.

Wojciech Galiński

P. S. Program przedstawiony na obrazku działa :-)

Zajęcia z programowania komputerów odbywają się się we wtorki na 8 lekcji (1420 - 1505) w sali 117. Tematy ustalane są z uczniami obecnymi na zajęciach. Dotychczasowa tematyka zajęć:

piątek, 04 grudnia 2015 00:00

Certyfikaty ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL - uczniowie naszej szkoły zdobywają certyfikaty z zakresu zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada potrzebom uczniów oraz potrzebom ich przyszłych pracodawców. W ten sposób można certyfikować te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Dla uczniów ostatnich lat nauki w liceach i technikach ważnym argumentem przemawiającym za przystąpieniem do zdawania egzaminów ECDL jest fakt, iż w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL mogą być zwolnieni z obowiązków udziału w zajęciach i egzaminach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Oficjalna witryna programu ECDL: https://ecdl.pl/category/ecdl/programy
Czas realizacji projektu: od 1 IX 2013 do nadal.
Szkoła posiada certyfikowane komercyjne, laboratorium egzaminacyjne (s.113)
Egzaminatorzy ECDL: W. Rudolf, B. Krzan.

To już po raz XI w Radomiu, pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja dla opiekunów szkolnych pracowni informatycznych: „Nowoczesne Technologie w Służbie Cyfrowej Szkole i Administracji Publicznej". Naszą szkołę reprezentował mgr inż. Piotr Razik. Tegoroczna edycja konferencji była rekordowa pod względem ilości. Bardzo różnych ilości.
Np.  w bieżącym roku było rekordowo dużo chętnych do uczestnictwa. Oraz padł rekord ilości firm które prezentowały swoje produkty na konferencji.  Dało się zauważyć, że przedstawiciele różnych sektorów dostrzegają jak ważne jest wsparcie dla edukacji i jak dużą rolę pełni bezpośredni kontakt z odbiorcami ich produktów. Nie zabrakło też czasu na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i własnych pomysłów. Uczestnicy bardzo chętnie dzielili się między sobą swoimi koncepcjami na prowadzenie atrakcyjnych zajęć. Do późna trwały dyskusje.  Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Akademii Suse Polska Certified Linux Professional 12, dzięki czemu uczniowie Technikum Informatycznego będą mogli być certyfikowani w obsłudze systemu Linux. Udało się także podpisać współpracę z firmą Axence, która przekazała licencje na użytkowanie Axcence nVision -  kompleksowego programu zarządzania infrastrukturą IT. Aplikacja odpowiada potrzebom administratorów, specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwo IT.

Piotr Razik

piątek, 20 listopada 2015 16:18

CISCO Networking Academy

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w dwóch kursach w ramach Cisco Networking Academy.

 • IT Essentials: PC Hardware and Software (instruktor: Beata Krzan)
 • CCNA Routing and Switching (instruktor: Witold Rudolf)

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej NetSpace (https://www.netacad.com/).

Szkolenia są bezpłatne dla uczniów, a potwierdzeniem ukończenia jest zdanie egzaminu i uzyskanie Certyfikatu Cisco Network Academy.

Szkolenie IT Essentials - "PC Hardware and Software" przygotowuje do uzyskania certyfikatu "CompTIA - A+".
Pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera.
"CompTIA - A+" - jest to międzynarodowe świadectwo biegłej znajomości podstawowych zagadnień z zakresu :

 • sprzętu
 • systemów operacyjnych
 • oprogramowania biurowego

To podstawowy certyfikat technika komputerowego w USA i Europie Zachodniej, często nazywany jest "informatyczną maturą".

 

czwartek, 12 listopada 2015 13:06

Wyniki Konkursu "Zareklamuj książkę”

10 listopada br. został rozstrzygnięty konkurs graficzny "Zareklamuj książkę" zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną pod kierunkiem pani Joanny Komar i pani Hanny Kamińskiej. Celem konkursu było:

 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
  kształtowanie kreatywności uczniów,
  pobudzenie wrażliwości plastycznej i graficznej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Komisja konkursowa w składzie: p. Wojciech Galiński, p. Joanna Komar i p. Hanna Kamińska nagrodziła niżej wymienionych uczniów:

 • 1 miejsce -  Seweryn Kasperski kl. 1TI1
 • 2 miejsce - Jakub Prędki kl. 1m1
 • 3 miejsce - Natalia Hudyma, Ewa Wróbel kl. 1m1

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w rankingu szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie IT Szkoła w roku szkolnym 2014/2015 sporządzanym na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej stacjonarnej, wszechnicy informatycznej online, konkursach IT, akademickich kołach naukowych. Uczestnicy projektu - uczniowie Technikum Informatycznego oraz II LO, którzy zdobyli certyfikaty ukończenia kursów elearningowych otrzymali bezpłatny dostęp do zasobów MSDNAA (MSDNAA - to program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy uzyskują darmowy dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji). Obecnie szkoła bierze udział w kolejnym, czwartym, roku trwania projektu. W listopadzie br. 142 uczniów uzyskało dostęp do zasobów MSDNAA.

Beata Krzan - szkolny koordynator projektu

Dawid Pham Ngoc - absolwent Technikum Informatycznego w Nysie (rocznik 2014) - jest dziś producentem muzycznym, którego utwory stały się hitami w sieci i mają ponad 11 milionów odtworzeń (!).  Został doceniony przez jeden z najlepszych magazynów muzycznych na świecie - DJ Mag z Kanady. Gratulujemy!!!

Przeczytaj:
http://djmag.ca/blog/2015/03/09/meet-pham-polish-prodigy-absolutely-hear/

Posłuchaj:
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/jego-muzyczne-wariacje-sa-hitami-w-sieci,182109.html


Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 3TI Krystian Hatala - został Finalistą tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Infosukces. Organizatorem konkursu jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Do finałowych rozgrywek zostało zakwalifikowanych 12 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy 10 kwietnia 2015 r. przystąpili do zmagań zorganizowanych na Politechnice Łódzkiej. Konkurs był zorganizowany trójetapowo. Na etapie eliminacji szkolnych wymagał wykonania przez uczestnika programu  na zadany temat. Etap drugi - półfinał - sprawdzał w formie testowej wiedzę ogólną z informatyki ujętą w podstawie programowej liceum ogólnokształcącego z rozszerzoną informatyką. Etap 3 - finał - sprawdzał umiejętność programowania w wybranym środowisku programistycznym. Pomiędzy rozgrywkami konkursowymi uczniowie wysłuchali popularnonaukowego wykładu dotyczącego sztucznej inteligencji.

Głównymi celami konkursu było inspirowanie młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do głębszego zainteresowania się informatyką i wykorzystywania poznanych reguł w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych),

motywowanie uczniów do bardzo dobrego przygotowania się do egzaminu dojrzałości poprzez stworzenie możliwości ciągłego sprawdzania swojej wiedzy, propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik informatycznych służących rozwojowi logicznego myślenia oraz nauk ścisłych, zachęcanie szkół do wspierania i rozwijania informatycznych zainteresowań uczniów oraz do zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Udział w konkursie stanowił dobry materiał przygotowawczy do egzaminów oraz przyszłych studiów, a także krok w celu pozyskania kwalifikacji do podjęcia pracy w obszarze IT.

Gratulujemy!
Nauczyciel opiekun - Beata Krzan