cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
poniedziałek, 26 listopada 2018 13:13

XXI Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Żywności

Dnia 23.11.2018r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych odbyła się XXI Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Żywności. W Okręgu VII Wrocławskim w Nysie brały udział szkoły z województwa dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego. Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy Szkolnego Etapu Olimpiady, uczniowie kształcący się w zawodzie  technik technologii żywności tj: Popławska Paulina, Bugajska Ewelina, Hareńczyk Izabela, Wojciechowski Dawid, Kloc Kinga, Santini Loredana.
Komisji Okręgowej XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności w Okręgu Wrocławskim przewodniczył dr inż. Krzysztof Dziedzic, pracownik naukowy  Wydziału Nauk o Żywieniu i Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Eliminacje odbyły się w dwóch częściach. Najpierw uczestnicy pisali test a następnie przeprowadzona została cześć ustna, gdzie pytania były podzielone na trzy bloki tematyczne: przetwórczy, analityczny i ekonomiczny. Komisja Oceniająca przyznała:

  • I miejsce - Lewoniec Karol z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu
  • II miejsce  -  Hareńczyk Izabela z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie
  •                - Skorupska Kinga z Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu
  • III miejsce - Bugajska Ewelina z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie
  •                 - Popławska Paulina z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie
  • IV miejsce - Andrasz Oliwia z Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu
  • V miejsce - Talwak Katarzyna z Zespołu Szkól Zawodowych Nr 2 w Brzegu

Podczas Olimpiady wszyscy uczestnicy mieli możliwość integracji, wymiany doświadczeń oraz degustacji wypieków i potraw przygotowanych przez naszych uczniów z technikum technologii żywności a także technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom, opiekunom, wszystkim biorącym udział w przygotowaniach etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywności a w szczególności nauczycielom przedmiotów zawodowych, Starostwu Powiatowemu w Nysie oraz Radzie Rodziców przy ZSiPO w Nysie.

Komitet Organizacyjny Etapu Okręgowego
XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności