cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
niedziela, 24 stycznia 2016 18:36

Patronat gastronomiczny Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górnika

Z przyjemnością informujemy, że Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika (jedyna w Polsce akredytowana przy Kuratorium Oświaty Branżowej Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego) od tego roku objęła naszą szkołę patronatem gastronomicznym.
Akademia koordynuje inicjatywę tworzenia Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego „Polscy Liderzy Gastronomii” do uczestnictwa w której zostaliśmy zaproszeni.
Ogólnopolski Klaster Gastronomiczny to zrzeszenie instytucji branży gastronomicznej: szkół gastronomiczno - hotelarskich, firm gastronomicznych działających na terenie województw i całego kraju i jest organem wspierającym ich działania, między innymi organizuje innowacyjne szkolenia, kursy i doradztwo z tego zakresu, przygotowuje wspólny marketing pod wspólną marką, promuje udział w imprezach targowo-wystawienniczych.
Proponowana inicjatywa ma na celu tworzenie optymalnych warunków do integracji środowisk z branży turystyczno - hotelarsko - gastronomicznej oraz ich współpracy, nakierowanej na wzmocnienie potencjału tej branży w Polsce poprzez podnoszenie konkurencyjności, ulepszanie jakości świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia specjalistów oraz współpracę w zakresie promocyjnym, dydaktycznym i badawczo - rozwojowym.
Współpraca ze środowiskiem pedagogicznym i naukowym obywać się będzie przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację nowych projektów z funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020.
Więcej informacji: www.akademiakelnerska.com
 

Maria Skarbek-Kluska