cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
czwartek, 01 października 2020 22:20

Informacje o egzaminie maturalnym 2021

Informacje o egzaminie maturalnym 2021 -  pod adresem: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/

 1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2021 roku
 3. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2021 roku
 4. Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
 5. Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
 6. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
 7. Opłata za egzamin maturalny

Druki deklaracji do egzaminu maturalnego - w załącznikach:

 1. EM 2021 Załącznik 1a (nowa formuła)
 2. EM 2021 Załącznik 1c (absolwenci sprzed 2005r.)

 

Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej, rozpoczynają się 2 października 2020r. (piątek) o godz. 15.00 w sali nr 5.

wtorek, 15 września 2020 12:31

UWAGA - wolne miejsca w Bursie

Informujemy, że bursa dysponuje miejscami wolnymi dla uczniów szkół powiatu nyskiego na okres jesienno-zimowy.

Chętni proszeni są o składania podań w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2020.

Terminy egzaminu maturalnego  poprawkowego - w załączniku.

Regulamin bezpieczeństwa w ZSiPO w okresie pandemii Covid-19 - w załączniku (10 stron).

Do przeczytania przez Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i pracowników szkoły.

wtorek, 18 sierpnia 2020 23:44

Bursa czynna od 31 sierpnia 2020 r.

WAŻNE: bursa będzie czynna od 31 sierpnia 2020 r. od godziny 16:00.

Informacja o podręcznikach na nowy rok szkolny 2020/2021 - w załączniku.

Terminy egzaminów poprawkowych - sierpień 2020 -  w załączniku.

Umowy o praktykę zawodową uczniowie będą mogli odebrać  od 3 sierpnia u wicedyrektor Jolanty Ciecieląg.

wtorek, 23 czerwca 2020 09:09

Rekrutacja do Bursy

Wychowankowie mieszkający w bursie w poprzednich latach nie mają obowiązku składania podań na nowy rok szkolny. Mają zapewnione miejsca.

 

Podania składają wyłącznie nowi mieszkańcy.

 

 Kierownik bursy
mgr Barbara Wójcik

Maturzystów zdających korzystających z komputera w trakcie egzaminu maturalnego proszę o zapoznanie się z instrukcją w załączniku.

wicedyrektor szkoły

Agnieszka Żukrowska

Maturzystów zdających egzamin maturalny z informatyki proszę o zapoznanie się z instrukcją w załączniku.

wicedyrektor szkoły

Agnieszka Żukrowska

wtorek, 02 czerwca 2020 12:16

Logistyka pisemnych egzaminów maturalnych

Drodzy Maturzyści !
Ze względu na sytuacje pandemiczną w Polsce pisanie tegorocznego egzaminu dojrzałości musi przebiegać w odpowiednim rygorze sanitarnym. Proszę o zapoznanie się logistyką egzaminów pisemnych zamieszczoną w załączniku.

dyrektor szkoły

Krzysztof Dorożyński

 

poniedziałek, 18 maja 2020 18:55

Prawa i Obowiązki Maturzystów 2020

Informacja dla Maturzystów dotycząca ich praw i obowiązków w czasie egzaminu maturalnego 2020 - w załączniku.

Biblioteka szkolna pracuje od poniedziałku 11 maja w godzinach:

 • Poniedziałek : 9.00 – 12.00
 • Środa: 9.00 - 12.00
 • Piątek: 9.00- 12.00

Istnieje możliwość zarezerwowania książek za pomocą e-dziennika i osobistego odebrania ich w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki szkolnej.
Kontakt w sprawie książek:
J. Ciecieląg
A. Młynarz
J. Komar

Został ogłoszony terminarz obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych:

8 czerwca - język polski

9 czerwca - matematyka

10 czerwca - język obcy

czwartek, 09 kwietnia 2020 20:10

Przeniesienie terminu kursu kelnerskiego

Kurs kelnerski, który miał się odbyć w dniach 26-18.0.2020r. został przeniesiony z powodu kwarantanny. Nowy termin zostanie podany wraz ze szczegółowymi informacjami w gabinecie nr 15 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły.

4 Ważne Informacje:

 1. Przy próbie logowania na pierwszym ekranie po lewej znajdziemy link "Instrukcja odzyskiwania dostępu"  (albo czerwony ODZYSKIWANIE DOSTĘPU) ze szczegółową instrukcją krok po kroku.
 2. Proszę pamiętać, że przy PRZYWRACANIU DOSTĘPU podajemy PESEL albo LOGIN (e-szkołowy, np. JanKowa73) albo e-mail z Office 365 ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). NIE NALEŻY podawać e-maili z innych serwerów, np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. System wysyła e-mail do odzyskania dostępu na e-mail podany Wychowawcy (wysyła automat, więc wiadomość może trafić do SPAM)
 4. UWAGA: konto RODZICA to nie konto UCZNIA. Ma inną funkcjonalność, w szczególności NIE UMOŻLIWIA PRACY zdalnej z wykorzystaniem Office 365.

Szanowni Państwo

OD 1.04.2020 W CPZ DORMED W NYSIE BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Od 1.04.2020 roku przy CPZ Dormed w Nysie rozpoczyna działanie nowa komórka organizacyjna-ośrodek opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

W ramach tej komórki będą realizowane bezpłatne- finansowane przez NFZ – świadczenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

W ZWIĄZKU AKTUALNĄ SYTUACJĄ WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA BĘDĄ REALIZOWANE ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH.

Świadczeń udzielać będą doświadczeni w pracy z dziećmi psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.

Rejestracja pod nr telefonów: 77/427 10 85, 882 096 660, 728 14 379

Lista podręczników na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod adresem:

https://rolniknysa.pl/index.php/szkola/podreczniki-2019-2020

poniedziałek, 10 czerwca 2019 08:44

Stypendia „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”

Rusza nabór wniosków w ramach programu pomocy stypendialnej pn. „Wspieramy najlepszych III”.  Stypendia będą przyjmowane w dniach od 17 do 28 czerwca br .

Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji  i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 207, 208 lub 204 do 28 czerwca br. lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Departament  Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 1

445 - 082 Opole

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych m.in. w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i językowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy:     

- w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,80;
- w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych uzyskali średnią nie niższą niż 4,60;
- pochodzą z rodzin, których dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne   1 910,00 zł netto. Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14pokój 615; 45-082 Opole. Tam tez należy składać dokumenty.
Do wniosku załącza się:
- załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;;
- w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Szczegóły (wniosek, regulamin)  na stronie:

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/

Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.:

77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837

Rada Powiatu w Nysie podjęła uchwałę o przekształceniu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie z dniem 1 listopada 2019.

Zgłoś się na konkurs profilaktyczny i wygraj bony o wartości 1200 zł !!!

Konkurs fotograficzny „ Pomyśl zanim spróbujesz” pod auspicjami Wojewody Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Celem Konkursu jest:

 1. przedstawienie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 2. promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych,
 3. poszukiwanie twórczych form wyrazu.

Jury Konkursu przyznaje indywidualne nagrody autorom Kolaży:

 1. za zajęcie pierwszego miejsca – bon o wartości 1200 zł na zespół,
 2. za zajęcie drugiego miejsca – bon o wartości 1000 zł na zespół,
 3. za zajęcie trzeciego miejsca – bon o wartości 800 zł na zespół.

Prace są realizowane w zespołach 2-3 osobowych.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać „kolaż” fotograficzny, a pracę zgłosić do wychowawcy klasy. W Konkursie oceniane będą prace, zwane dalej „Kolażami”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu. Praca powinna występować w połączeniu z hasłem Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. Kolaż musi być wykonany za pomocą fotografii własnego autorstwa. Gotowy Kolaż musi być zaprezentowany na pojedynczej, sztywnej planszy w formacie A2. Praca powinna być dziełem oryginalnym, zawierającym tytuł. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie niepublikowane, które nie brały udziału w innych konkursach.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 maja 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Opolu

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu na stronie kuratorium:

http://www.kuratorium.opole.pl/konkurs-na-kolaz-fotograficzny-w-ramach-programu-pomysl-zanim-sprobujesz/

Zajęcia odbędą się w poniedziałek, 25 marca 2019 r. od godziny 14:20 w sali 117.

Serdecznie zapraszam na zajęcia nie tylko tych, którzy podchodzą do matury z informatyki, ale także, tych, którzy dopiero mają taki zamiar .

 

Czego się spodziewać:

 

- będziemy omawiać, czego dotyczy egzamin i co trzeba wiedzieć, żeby go zdać;

- będziemy rozwiązywać zadnia maturalne z poprzedniego roku;

- będziemy rozwiązywać zadnia ze zbioru zadań maturalnych;

- będzie okazja poznać inne osoby, które zdają egzamin z informatyki i jakoś się zorganizować.

piątek, 15 marca 2019 08:24

Tydzień Przyrodniczy

W nawiązaniu do przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi, od dnia 18.03 do 22.03, w naszej szkole odbędzie się TYDZIEŃ PRZYRODNICZY pod hasłem: „Zielono mi”.

W ramach akcji:

 • - pokażemy Wam jak właściwie posegregować śmieci (codziennie na długiej przerwie w różnych miejscach szkoły będziemy pokazywać jak prawidłowo, według nowych zasad stosować segregację)
 • - zobaczycie jak badamy wodę w programie GLOBE (codziennie na długiej przerwie w gabinecie 309)
 • - zaprosimy na projekcję filmu przyrodniczego (21.03, od 2 godziny lekcyjnej, zaprosimy wybrane klasy do auli na projekcję filmu dotyczącego ochrony środowiska połączoną z możliwością zdobycia oceny z jednego wybranego przez Was przedmiotu przyrodniczego)
 • - przeprowadzimy maraton maturalny z przedmiotów przyrodniczych (21.03 zapraszamy chętnych maturzystów na rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych z przedmiotów przyrodniczych do wybranych gabinetów, na 3 - 4 – chemia - gabinet 11 i fizyka gabinet 201 oraz na 5 - 6 lekcji – biologia gabinet 141 i geografia gabinet 310)
 • - przygotujemy konkurs dotyczący ochrony środowiska (przeznaczony dla klas pierwszych, przeprowadzony na początku lekcji biologii, chemii, geografii lub fizyki; osoby z najlepszym wynikiem w klasie otrzymają ocenę o wadze 4 z wybranego przez siebie przedmiotu przyrodniczego)
 • - zaprosimy do wspólnego sprzątania terenów wokół szkoły, bo ochrona środowiska i naszej przyrody zaczyna się od nas!
 • Dodatkowo - na zielono ubrany - nie będziesz pytany! (dotyczy przedmiotów przyrodniczych w całym tygodniu)

 

 

 

 

Dnia 5 marca 2019r. o godz. 8.00 w naszej szkole odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego. Nasi będą pisali test w dwóch kategoriach: Lions ( kl. I) oraz Eagles ( kl.II - III). Test będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej, a także wiedzy z zadanej lektury odpowiedniej dla każdej kategorii. Wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w konkursie będą znane w terminie do dwóch miesięcy od daty konkursu. Oczywiście liczymy na to, iż wśród naszych uczniów będzie wielu laureatów tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Trzymamy kciuki i wierzymy w Was !!!!

Szkolny opiekun konkursu: mgr Marta Górska - Zielonka

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Tłumaczeniowym organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.  Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne z j.angielskiego na j.polski oraz z j.polskiego na j.angielski  tekstów popularnonaukowych, użytkowych oraz poezji. Konkurs składa się z dwóch części: konkursu właściwego, który odbędzie  się 15 lutego 2019 r. w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ulicy Rodziewiczówny 1. oraz  gali rozdania nagród która odbędzie się 22 lutego 2019r. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu Nyskiego zainteresowanych  kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych z zacięciem tłumaczeniowym. Do udziału w konkursie nie jest potrzebne specjalne przygotowanie. Uczniowie podczas konkursu mogą korzystać z przygotowanych dla nich słowników. Liczą się: błyskotliwość i intuicja tłumaczeniowa, a także chęć sprawdzenia się w roli tłumacza. Poniżej - regulamin tegorocznego konkursu.

Koordynator Konkursu:
mgr Joanna Narolska-Kapuścińska

REGULAMIN  KONKURSU TŁUMACZENIOWEGO

I. Organizator: Organizatorem  Konkursu Tłumaczeniowego  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.
II. Adresat konkursu: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa u nauczycieli języka obcego w swojej szkole. Z jednej szkoły do konkursu może podejść nie więcej niż 8 uczniów/ uczennic.
III. Cele konkursu :

 • 1. Rozwijanie motywacji do nauki języków obcych;
 • 2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności językowych w obrębie języków obcych;
 • 3. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów;
 • 4. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami;
 • 5. Stworzenie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnością posługiwania się językiem obcym poza terenem własnej szkoły.

IV. Przedmiot oceny konkursowej : Zgłoszeni odpowiednio wcześniej uczniowie otrzymają do wykonania 3 zadania translatorskie w dwóch grupach: uczniowie szkół gimnazjalnych osobno i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osobno. Zadania będą podzielone na następujące rodzaje: tłumaczenia  angielsko-polskie i polsko-angielskie
Uczniowie rywalizują pojedynczo. Zakres testowanego materiału obejmuje: dla szkół gimnazjalnych poziom rozszerzony testów gimnazjalnych, zarówno leksykalnie jak i gramatycznie.  Dla szkół ponadgimnazjalnych maturalny poziom rozszerzony, zarówno leksykalnie jak i gramatycznie. Uczniowie do tłumaczenia otrzymają 3 zadania (tekst popularnonaukowy, użytkowy i poezję).  Za każde poprawnie przetłumaczone zadanie można uzyskać 10 punktów. Przy podawaniu tłumaczenia liczy się ekwiwalencja znaczeniowa, a nie dosłowność !

UWAGA!! UCZNIOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SŁOWNIKÓW – POLSKO-ANGIELSKICH, ANGIELSKO-POLSKICH - UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW.

V. Przebieg Konkursu

Do 25.01.2019 roku. nauczyciel/ka zgłasza szkołę do udziału w konkursie z zaznaczeniem liczby uczniów przystępujących do konkursu: mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas trwania konkursu: 100 min
Dnia:15.02.2019 roku
Godzina: 9.00 (prosimy o przybycie 15min przed czasem w celu rejestracji
Miejsce: Aula Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie ul.Rodziewiczówny 1

VI. FINAŁ KONKURSU: Uroczystość podsumowująca konkurs połączona z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród i dyplomów, odbywa się dnia 22.02.2019r. w ZSiPO w Nysie. Uczestniczą w niej wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie i ich nauczyciele. Nagrody fundują sponsorzy wspierający konkurs oraz przedstawiciele wydawnictw językowych. Integralną część Regulaminu stanowi terminarz Konkursu.Międzynarodowy Konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY" 2019 zostanie przeprowadzony po raz XXVIII w Polsce 21 marca 2019 r. o godzinie 09.00. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych uczniów. W dniu konkursu każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka. Na stronie www.kangur-mat.pl znajduje się filmik prezentujący breloczek. Opłata za udział wynosi 9 zł - wpłacać należy nauczycielowi matematyki do 22 stycznia 2019 r.

Barbara Matias-Cymbalista

Oferta ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2018/2019:

Pobierz

czwartek, 06 września 2018 17:38

Kiermasz podręczników

Od poniedziałku zapraszamy na kiermasz podręczników: sala 27 (nowe skrzydło, pracownia edb).