cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg

Przyjazd do Bursy 1.09.2019 od godziny 16:00.

piątek, 09 sierpnia 2019 11:17

Egzaminy poprawkowe - terminy

Terminy egzaminów poprawkowych:

27 sierpnia 2019r.   godz.8:00

 • sala 121 – matematyka
 • sala 123 – chemia
 • sala 123 – biologia
 • sala 210 – pracownia aplikacji internetowych

28 sierpnia 2019r.   godz.8:00

 • sala 121 – historia, historia i społeczeństwo
 • sala 121 – edukacja dla bezpieczeństwa
 • sala 123 – język polski

  sala 123język angielski

   

piątek, 09 sierpnia 2019 11:04

Poprawkowa matura - teminy

Terminy poprawkowych egzaminów maturalnych:

Egzaminy pisemne:

 • język polski         20 sierpnia 2019r. godz.9:00        sala 120
 • matematyka        20 sierpnia 2019r. godz.9:00        sala 120
 • język angielski     20 sierpnia 2019r. godz.9:00        sala 311

Egzaminy ustne:

 • język polski        20 sierpnia 2019r. godz.9:00        sala 111


Lista podręczników na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod adresem:

https://rolniknysa.pl/index.php/szkola/podreczniki-2019-2020

poniedziałek, 10 czerwca 2019 08:44

Stypendia „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”

Rusza nabór wniosków w ramach programu pomocy stypendialnej pn. „Wspieramy najlepszych III”.  Stypendia będą przyjmowane w dniach od 17 do 28 czerwca br .

Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji  i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 207, 208 lub 204 do 28 czerwca br. lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Departament  Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 1

445 - 082 Opole

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych m.in. w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i językowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy:     

- w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,80;
- w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych uzyskali średnią nie niższą niż 4,60;
- pochodzą z rodzin, których dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne   1 910,00 zł netto. Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14pokój 615; 45-082 Opole. Tam tez należy składać dokumenty.
Do wniosku załącza się:
- załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;;
- w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Szczegóły (wniosek, regulamin)  na stronie:

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/

Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.:

77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837

Rada Powiatu w Nysie podjęła uchwałę o przekształceniu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie z dniem 1 listopada 2019.

Zgłoś się na konkurs profilaktyczny i wygraj bony o wartości 1200 zł !!!

Konkurs fotograficzny „ Pomyśl zanim spróbujesz” pod auspicjami Wojewody Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Celem Konkursu jest:

 1. przedstawienie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 2. promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych,
 3. poszukiwanie twórczych form wyrazu.

Jury Konkursu przyznaje indywidualne nagrody autorom Kolaży:

 1. za zajęcie pierwszego miejsca – bon o wartości 1200 zł na zespół,
 2. za zajęcie drugiego miejsca – bon o wartości 1000 zł na zespół,
 3. za zajęcie trzeciego miejsca – bon o wartości 800 zł na zespół.

Prace są realizowane w zespołach 2-3 osobowych.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać „kolaż” fotograficzny, a pracę zgłosić do wychowawcy klasy. W Konkursie oceniane będą prace, zwane dalej „Kolażami”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu. Praca powinna występować w połączeniu z hasłem Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. Kolaż musi być wykonany za pomocą fotografii własnego autorstwa. Gotowy Kolaż musi być zaprezentowany na pojedynczej, sztywnej planszy w formacie A2. Praca powinna być dziełem oryginalnym, zawierającym tytuł. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie niepublikowane, które nie brały udziału w innych konkursach.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 maja 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Opolu

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu na stronie kuratorium:

http://www.kuratorium.opole.pl/konkurs-na-kolaz-fotograficzny-w-ramach-programu-pomysl-zanim-sprobujesz/

Zajęcia odbędą się w poniedziałek, 25 marca 2019 r. od godziny 14:20 w sali 117.

Serdecznie zapraszam na zajęcia nie tylko tych, którzy podchodzą do matury z informatyki, ale także, tych, którzy dopiero mają taki zamiar .

 

Czego się spodziewać:

 

- będziemy omawiać, czego dotyczy egzamin i co trzeba wiedzieć, żeby go zdać;

- będziemy rozwiązywać zadnia maturalne z poprzedniego roku;

- będziemy rozwiązywać zadnia ze zbioru zadań maturalnych;

- będzie okazja poznać inne osoby, które zdają egzamin z informatyki i jakoś się zorganizować.

piątek, 15 marca 2019 08:24

Tydzień Przyrodniczy

W nawiązaniu do przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi, od dnia 18.03 do 22.03, w naszej szkole odbędzie się TYDZIEŃ PRZYRODNICZY pod hasłem: „Zielono mi”.

W ramach akcji:

 • - pokażemy Wam jak właściwie posegregować śmieci (codziennie na długiej przerwie w różnych miejscach szkoły będziemy pokazywać jak prawidłowo, według nowych zasad stosować segregację)
 • - zobaczycie jak badamy wodę w programie GLOBE (codziennie na długiej przerwie w gabinecie 309)
 • - zaprosimy na projekcję filmu przyrodniczego (21.03, od 2 godziny lekcyjnej, zaprosimy wybrane klasy do auli na projekcję filmu dotyczącego ochrony środowiska połączoną z możliwością zdobycia oceny z jednego wybranego przez Was przedmiotu przyrodniczego)
 • - przeprowadzimy maraton maturalny z przedmiotów przyrodniczych (21.03 zapraszamy chętnych maturzystów na rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych z przedmiotów przyrodniczych do wybranych gabinetów, na 3 - 4 – chemia - gabinet 11 i fizyka gabinet 201 oraz na 5 - 6 lekcji – biologia gabinet 141 i geografia gabinet 310)
 • - przygotujemy konkurs dotyczący ochrony środowiska (przeznaczony dla klas pierwszych, przeprowadzony na początku lekcji biologii, chemii, geografii lub fizyki; osoby z najlepszym wynikiem w klasie otrzymają ocenę o wadze 4 z wybranego przez siebie przedmiotu przyrodniczego)
 • - zaprosimy do wspólnego sprzątania terenów wokół szkoły, bo ochrona środowiska i naszej przyrody zaczyna się od nas!
 • Dodatkowo - na zielono ubrany - nie będziesz pytany! (dotyczy przedmiotów przyrodniczych w całym tygodniu)

 

 

 

 

Dnia 5 marca 2019r. o godz. 8.00 w naszej szkole odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego. Nasi będą pisali test w dwóch kategoriach: Lions ( kl. I) oraz Eagles ( kl.II - III). Test będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej, a także wiedzy z zadanej lektury odpowiedniej dla każdej kategorii. Wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w konkursie będą znane w terminie do dwóch miesięcy od daty konkursu. Oczywiście liczymy na to, iż wśród naszych uczniów będzie wielu laureatów tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Trzymamy kciuki i wierzymy w Was !!!!

Szkolny opiekun konkursu: mgr Marta Górska - Zielonka

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Tłumaczeniowym organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.  Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne z j.angielskiego na j.polski oraz z j.polskiego na j.angielski  tekstów popularnonaukowych, użytkowych oraz poezji. Konkurs składa się z dwóch części: konkursu właściwego, który odbędzie  się 15 lutego 2019 r. w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ulicy Rodziewiczówny 1. oraz  gali rozdania nagród która odbędzie się 22 lutego 2019r. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu Nyskiego zainteresowanych  kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych z zacięciem tłumaczeniowym. Do udziału w konkursie nie jest potrzebne specjalne przygotowanie. Uczniowie podczas konkursu mogą korzystać z przygotowanych dla nich słowników. Liczą się: błyskotliwość i intuicja tłumaczeniowa, a także chęć sprawdzenia się w roli tłumacza. Poniżej - regulamin tegorocznego konkursu.

Koordynator Konkursu:
mgr Joanna Narolska-Kapuścińska

REGULAMIN  KONKURSU TŁUMACZENIOWEGO

I. Organizator: Organizatorem  Konkursu Tłumaczeniowego  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.
II. Adresat konkursu: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa u nauczycieli języka obcego w swojej szkole. Z jednej szkoły do konkursu może podejść nie więcej niż 8 uczniów/ uczennic.
III. Cele konkursu :

 • 1. Rozwijanie motywacji do nauki języków obcych;
 • 2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności językowych w obrębie języków obcych;
 • 3. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów;
 • 4. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami;
 • 5. Stworzenie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnością posługiwania się językiem obcym poza terenem własnej szkoły.

IV. Przedmiot oceny konkursowej : Zgłoszeni odpowiednio wcześniej uczniowie otrzymają do wykonania 3 zadania translatorskie w dwóch grupach: uczniowie szkół gimnazjalnych osobno i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osobno. Zadania będą podzielone na następujące rodzaje: tłumaczenia  angielsko-polskie i polsko-angielskie
Uczniowie rywalizują pojedynczo. Zakres testowanego materiału obejmuje: dla szkół gimnazjalnych poziom rozszerzony testów gimnazjalnych, zarówno leksykalnie jak i gramatycznie.  Dla szkół ponadgimnazjalnych maturalny poziom rozszerzony, zarówno leksykalnie jak i gramatycznie. Uczniowie do tłumaczenia otrzymają 3 zadania (tekst popularnonaukowy, użytkowy i poezję).  Za każde poprawnie przetłumaczone zadanie można uzyskać 10 punktów. Przy podawaniu tłumaczenia liczy się ekwiwalencja znaczeniowa, a nie dosłowność !

UWAGA!! UCZNIOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SŁOWNIKÓW – POLSKO-ANGIELSKICH, ANGIELSKO-POLSKICH - UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW.

V. Przebieg Konkursu

Do 25.01.2019 roku. nauczyciel/ka zgłasza szkołę do udziału w konkursie z zaznaczeniem liczby uczniów przystępujących do konkursu: mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas trwania konkursu: 100 min
Dnia:15.02.2019 roku
Godzina: 9.00 (prosimy o przybycie 15min przed czasem w celu rejestracji
Miejsce: Aula Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie ul.Rodziewiczówny 1

VI. FINAŁ KONKURSU: Uroczystość podsumowująca konkurs połączona z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród i dyplomów, odbywa się dnia 22.02.2019r. w ZSiPO w Nysie. Uczestniczą w niej wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie i ich nauczyciele. Nagrody fundują sponsorzy wspierający konkurs oraz przedstawiciele wydawnictw językowych. Integralną część Regulaminu stanowi terminarz Konkursu.Międzynarodowy Konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY" 2019 zostanie przeprowadzony po raz XXVIII w Polsce 21 marca 2019 r. o godzinie 09.00. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych uczniów. W dniu konkursu każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka. Na stronie www.kangur-mat.pl znajduje się filmik prezentujący breloczek. Opłata za udział wynosi 9 zł - wpłacać należy nauczycielowi matematyki do 22 stycznia 2019 r.

Barbara Matias-Cymbalista

Oferta ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2018/2019:

Pobierz

czwartek, 06 września 2018 17:38

Kiermasz podręczników

Od poniedziałku zapraszamy na kiermasz podręczników: sala 27 (nowe skrzydło, pracownia edb).

 

czwartek, 06 września 2018 11:47

Opłata za wyżywienie na stołówce szkolnej

W roku szkolnym 2018/2019 opłata za wyżywienie na stołówce szkolnej wynosi:

7,50 zł / dzień.

Opłatę miesięczną oblicza się na podstawie następującego wzoru:

7,50 * {liczba dni nauki szkolnej w danym miesiącu}

np. 7,50 zł * 20 dni =150 zł

czwartek, 06 września 2018 11:45

Opłata za bursę

W roku szkolnym 2018/2019 opłata za bursę wynosi 100 zł / miesiąc.

poniedziałek, 27 listopada 2017 20:04

Zajęcia pozalekcyjne

Pod adresem: http://rolniknysa.pl/images/2017_2018/szkola/zajecia_pozalekcyjne_2017_2018.pdf dostępna jest lista zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych) na rok szkolny 2017/2018.

wtorek, 05 września 2017 13:30

Lista podręczników na rok szkolny 2018/2019

Pod adresem: http://rolniknysa.pl/index.php/szkola/podreczniki-2018-2019 dostępna jest lista podręczników na rok szkolny 2018/2019.