cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
wtorek, 13 czerwca 2017 14:51

WAŻNE - INFORMACJA O STYPENDIACH !!!

STYPENDIA  POWIATOWE  ZA OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWE I SPORTOWE ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Do 22 czerwca u pedagoga szkolnego lub za pośrednictwem wychowawcy można składać wnioski stypendialne  za osiągnięcia naukowe i sportowe.

 • 1) stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie:
 • a) za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, dla ucznia, który otrzymał odznaczenie „Perła Powiatu Nyskiego",
 • b) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,70 do 6,00;
 • 2) stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,30 do 5,69;
 • 3) stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,00 do 5,29,
 • b) za zdobycie I, II lub III miejsca w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu centralnym;
 • 4) stypendium w wysokości 50 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 4,75 do 4,99,
 • b) za zwycięstwo w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

Wymogiem koniecznym jest dołączenie ksero świadectwa z wyróżnieniem lub zaświadczenie organizatora zawodów sportowych za zajęcie I miejsca, z pieczątką dyrektora szkoły: "za zgodność z oryginałem".

Agnieszka Nawrocka, pedagog


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy i nauczyciele w-f proszeni są o skserowanie i wszystkich świadectw z wyróżnieniem i dostarczenie ich jak najszybciej do pedagoga szkoły, ponieważ będą stanowiły załączniki do wniosków o stypendium naukowe Starosty. Świadectwa powinny mieć pieczątkę dyrektora: "za zgodność z oryginałem". W przypadku sportowców, proszę o kopie dokumentu poświadczającego osiągnięcie przez ucznia I miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim, bo tylko tacy uczniowie mogą ubiegać się o stypendium sportowe. Zaświadczenia również powinny mieć pieczątkę: dyrektora: "za zgodność z oryginałem". Nauczyciele w-f proszeni są też o przesłanie imiennej listy uczniów, którym przysługuje stypendium sportowe, podpisanej przez nauczyciela uczącego ew. przewodniczącego zespołu.

Fragment uchwały:

 • 1) stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie:
 • a) za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, dla ucznia, który otrzymał odznaczenie „Perła Powiatu Nyskiego",
 • b) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,70 do 6,00;
 • 2) stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,30 do 5,69;
 • 3) stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 5,00 do 5,29,
 • b) za zdobycie I, II lub III miejsca w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu centralnym;
 • 4) stypendium w wysokości 50 zł miesięcznie:
 • a) za wyniki w nauce, dla ucznia ze średnią ocen od 4,75 do 4,99,
 • b) za zwycięstwo w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.pedagog:

Agnieszka Nawrocka