cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
czwartek, 31 sierpnia 2017 18:20

UWAGA STYPENDIA - wrzesień 2017 !!!

UWAGA STYPENDIA !!!! 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mogą starać się o następujące stypendia: 

  1. Stypendium socjalne (szkolne) - termin upływa 15 września 2017
  2. Stypendium Zarządu Województwa Opolskiego „Wspieramy najlepszych II” - termin upływa 29 września 2017
  3. Stypendium Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe - termin upływa 15 września 2017
  4. Rządowy Program „Wyprawka” TYLKO dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - termin upływa 8 września 2017

Szczegółowe informacje - w załącznikach.