cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
czwartek, 06 września 2018 11:47

Opłata za wyżywienie na stołówce szkolnej

W roku szkolnym 2018/2019 opłata za wyżywienie na stołówce szkolnej wynosi:

7,50 zł / dzień.

Opłatę miesięczną oblicza się na podstawie następującego wzoru:

7,50 * {liczba dni nauki szkolnej w danym miesiącu}

np. 7,50 zł * 20 dni =150 zł