cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
środa, 03 kwietnia 2019 10:25

Zgłoś się na konkurs profilaktyczny i wygraj bony o wartości 1200 zł !!!

Zgłoś się na konkurs profilaktyczny i wygraj bony o wartości 1200 zł !!!

Konkurs fotograficzny „ Pomyśl zanim spróbujesz” pod auspicjami Wojewody Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Celem Konkursu jest:

  1. przedstawienie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
  2. promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych,
  3. poszukiwanie twórczych form wyrazu.

Jury Konkursu przyznaje indywidualne nagrody autorom Kolaży:

  1. za zajęcie pierwszego miejsca – bon o wartości 1200 zł na zespół,
  2. za zajęcie drugiego miejsca – bon o wartości 1000 zł na zespół,
  3. za zajęcie trzeciego miejsca – bon o wartości 800 zł na zespół.

Prace są realizowane w zespołach 2-3 osobowych.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać „kolaż” fotograficzny, a pracę zgłosić do wychowawcy klasy. W Konkursie oceniane będą prace, zwane dalej „Kolażami”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu. Praca powinna występować w połączeniu z hasłem Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. Kolaż musi być wykonany za pomocą fotografii własnego autorstwa. Gotowy Kolaż musi być zaprezentowany na pojedynczej, sztywnej planszy w formacie A2. Praca powinna być dziełem oryginalnym, zawierającym tytuł. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie niepublikowane, które nie brały udziału w innych konkursach.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 maja 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Opolu

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu na stronie kuratorium:

http://www.kuratorium.opole.pl/konkurs-na-kolaz-fotograficzny-w-ramach-programu-pomysl-zanim-sprobujesz/