cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
środa, 24 kwietnia 2019 11:20

Informacja dla Uczniów i Rodziców/Opiekunów prawnych o zmianach dotyczących PODNiPPP w Nysie

Rada Powiatu w Nysie podjęła uchwałę o przekształceniu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie z dniem 1 listopada 2019.