cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 09:20

Wydawanie świadectw maturalnych

Informujemy, że świadectwa będą wydawane od czwartku 30 kwietnia według ustalonego harmonogramu, który klasom przekażą wychowawcy.

Jednocześnie przypominamy o:

  • konieczności rozliczenia się z biblioteką szkolną (poniedziałek i wtorek)
  • konieczności dostarczenia Karty Profilaktycznego Badania Lekarskiego Ucznia Kończącego Szkołę Ponadgimnazjalną (w przypadku odmowy wykonania badania lekarskiego na odwrocie karty należy dokonać stosownej adnotacji jednocześnie pamiętając o odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń.)