cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:45

Wnioski o dopłatę do wypoczynku - termin przedłużony do 31.05.2020

Informacja jak wypełnić wniosek:

1)    Termin na złożenie wniosku został przedłużony do 31.05.2020 r.
2)    Wniosek o dopłatę do wypoczynku oraz oświadczenie jest do pobrania na stronie szkoły.
3)    W oświadczeniu wpisujemy dane z rozliczenia rocznego swojego oraz małżonka a także dzieci uczących się do 24 roku życia tj. z dokumentu:
PIT-37 poz. 111 powiększona o poz. 108,109,110 jeśli występują
PIT-40 poz. Poz. 38 przychód
PIT-36 poz.  221 powiększona o poz. 181,182,183,184, 194,195,198,199,202,203,204, 206,207,208  - nie mniej niż 34.308,00 zł
PIT-28 – przychód poz. 46+55
Oświadczenie o osiąganiu innych dochodów (np. z pracy za granicą jeśli nie są rozliczane), otrzymywanych alimentach, dietach, stypendiach lub płaconych alimentach.
Informacja o posiadanym gospodarstwie rolnym – Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi  2.715 zł rocznie.
4)    Wnioski można tylko przesyłać pocztą (wraz z rozliczeniami rocznymi aby przyśpieszyć proces przyznawania świadczeń) lub wrzucać do oznaczonej skrzynki/urny (umieszczonej k. dyżurki pani woźnej). Dokumenty zostaną zwrócone w terminie późniejszym.
5)    W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z kadrami. W sprawach pilnych - kontakt telefoniczny z kadrami lub księgowością.

Elżbieta Filipowicz