cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
środa, 08 lipca 2015 13:29

Deklaracje uczniów klas pierwszych dotyczące wyboru drugiego języka obcego

Po przeanalizowaniu deklaracji uczniów klas pierwszych dotyczących wyboru drugiego języka obcego, utworzono grupę języka francuskiego w klasach 1h i 1 j/g (zajęcia międzyoddziałowe). W pozostałych oddziałach drugim językiem będzie język niemiecki. We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski.