cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
 1. Barbara Absalon 1965- 1970 gospodarstwo domowe
 2. Stefan Absalon 1963 - 1970 ogrodnictwo, wicedyrektor
 3. Andrzej Adamczyk 1970 - 1972 historia
 4. Roman Andruszków 1963 - 1965 hodowla zwierząt
 5. Lucyna Bagrowska -Feige 1998 - nadal język angielski 2005-nadal wicedyrektor
 6. Barbara Banaś 1952- 1955 chemia
 7. Helena Bąk 1972 - 1981 uprawa roślin
 8. Radosław Bejczuk 2003-nadal wychowanie fizyczne
 9. Mariola Berezowska 1996 - nadal język rosyjski, język polski
 10. Bożena Biernacka -Obtułowicz 1956 - 1957 wychowanie fizyczne
 11. Elżbieta Bień 1997 - nadal przedmioty zawodowe, biologia
 12. Czesław Bigos 1952 - 1952 nauczyciel zawodu
 13. Danuta Błaszczuk 1979 - 1987 język francuski
 14. Dorota Błaszczyszyn 2005-nadal historia
 15. Grzegorz Błauciak 1990 - nadal wychowanie fizyczne
 16. Katarzyna Błauciak 1991 - nadal wychowanie fizyczne
 17. Grażyna Bojanowska 2000 - nadal język polski
 18. Dorota Borkowska -Woźniak 2000 - 2001 matematyka
 19. Zbigniew Borowicz 1975 - 1975 ekon. roln., dyrektor
 20. Urszula Borusowska 1960 - 1971 język rosyjski
 21. Elżbieta Budzińska 1977 - 2007 język polski
 22. Kinga Buczek 2002-2003 matematyka
 23. Anna Capenko 2006-2007 język angielski
 24. Henryk Cerazy 1984 - 2002 nauczyciel zawodu
 25. Halina Chrobak 1971 - 1975 język rosyjski
 26. Grzegorz Chodyniecki 2009-nadal język angielski
 27. Anna Ciastoń 1972 - 2003 chemia
 28. Ciara Janusz 2006 - 2008 przedmioty zawodowe
 29. Jarosław Cichoń 2007-nadal matematyka
 30. Marcin Czarnobrewy 2001-2003 język angielski
 31. Bronisława Czesak 1952 - 1952 język polski
 32. Roman Czuba 1952 - 1954 organizacja, wicedyrektor
 33. Zdzisława Czuba 1952 - 1954 uprawa roślin
 34. Lech Ćwiakowski 1954 - 1955 anatomia
 35. Artur Cymbalista 2006-2007 język niemiecki
 36. Tomasz Daca 1953 - 1954 fizyka
 37. Henryk Dąbrowski 1952 - 1955 mechanizacja rolnictwa
 38. Jan Dąbrowski 1952 - 1955 mechanizacja rolnictwa
 39. Kordian Ditrich 2002-2005 język niemiecki
 40. Aleksander Dobrowolski 1963 - 1975 mechanizacja rolnictwa
 41. Grażyna Dobrzańska 1993 - nadal wychowawca internatu, geografia
 42. Marta Dobrzycka 2005-nadal biologia
 43. Krzysztof Dorożyński 2006-nadal język angielski
 44. Alina Domagała 1953 - 1964 biologia
 45. Agnieszka Drozd 2006-2008 chemia
 46. Ewa Dunaj 2002-nadal matematyka
 47. Joanna Dziedzic 2001 -2003 język niemiecki
 48. Halina Dzikowicz-Hofman 1998 - 2002 pedagog szkolny, 2002-nadal kierownik internatu
 49. Marta Fajfer 2008-nadal język angielski
 50. Kazimierz Fedorowicz 1973 - 1974 nauczyciel zawodu
 51. Dorota Fesz-Suchecka 2004-nadal język polski 
 52. Elżbieta Figas 1973 - 1975 wychowawca internatu
 53. Joanna Fijał 2010-nadal wychowawca internatu
 54. Leopold Florczak 1976 - 1977 wychowawca internatu
 55. Elżbieta Gabis 1984 - 1986 wychowawca internatu
 56. Barbara Gabrysz 1960 - 1990 język rosyjski
 57. Anna Gajewska 1960 - 1967 biologia
 58. Wiesław Gajewski 1960 - 1967 uprawa roślin, wicedyrektor
 59. Andrzej Gajzler 1954 - 1955 historia
 60. Andrzej Galijewski 2000 - 2001 religia
 61. Wojciech Galiński 2004-2008 informatyka 2010-nadal informatyka
 62. Marta Gaweł hodowla zwierząt
 63. Marian Gorączko 1954 - 1984 ekon. roln., wicedyrektor
 64. Olga Gorączko 1956 - 1986 bibliotekarz
 65. Mieczysław Górny 1976 - 1980 uprawa roślin
 66. Jerzy Górski 1960 - 1964 mechanizacja rolnictwa
 67. Anna Grabowiecka 2005-nadal matematyka
 68. Alfred Grojec 1975 - 1976 wychowawca internatu, w-f
 69. Magdalena Gromuł 2003-2009 język angielski
 70. Tadeusz Grób 1972 - 1974 kierownik świetlicy
 71. Jadwiga Gruchot 1990 - nadal chemia
 72. Małgorzata Gryll 1995 - nadal przedmioty ogrodnicze
 73. Krystyna Grzesińska1952 - 1955 przedmioty zawodowe
 74. Witold Grzesiński 1952 - 1955 kierownik wydz. zaocznego
 75. Piotr Grzeszczyk 1955 - 1955 przedmioty zawodowe
 76. Wiesława Grzeszczuk-Wilk 1978 - 2002 uprawa roślin
 77. Grzegorz Gurbała 2006-2007 język angielski
 78. Górska-Zielonka Marta 2009-nadal język angielski
 79. Oskar Hause mechanizacja rolnictwa
 80. Maria Hetnał 1965 - 1983 hodowla zwierząt
 81. Teresa Hołubowska 1952 - 1953 język polski
 82. Józef Huk 1956 - 1960 przedmioty weterynaryjne
 83. Ryszarda Iwańska 1958 - 1961 hodowla zwierząt
 84. Sławomira Janczar 2007-nadal religia
 85. Janusz Jakubowski 1980 - 1993 wychowawca internatu
 86. Krystyna Jałoszyńska 1972 - nadal matematyka
 87. Stanisław Jankowsk i1962 - 1987 hodowla zwierząt
 88. Janina Janik 2005-2007 język angielski
 89. Agnieszka Janowska 2008-nadal język angielski
 90. Janina Jary 2003-nadal język niemiecki
 91. Gabriela Jarząbek 1988 - nadal bibliotekarz
 92. Elżbieta Jazienicka 1990 - nadal wychowanie fizyczne
 93. Tomasz Jazienicki 1991 - nadal wychowanie fizyczne
 94. Gustawa Januszkiewicz 1955 - 1963 uprawa roślin 
 95. Szymon Januszkiewicz 1954 - 1961 uprawa roślin
 96. Stanisława Jung 1978 - 2003 przedmioty ogrodnicze
 97. Elżbieta Kalota 1977 - 1986 język rosyjski
 98. Hanna Kamińska 2004-nadal Wiedza o kulturze
 99. Józef Kamiński 1954 - 1955
 100. Tadeusz Karasiewicz 1976 - 1977 nauczyciel zawodu
 101. Tadeusz Karaszewski 1952 - 1983 przysposobienie obronne
 102. Marcin Karwot 2001 - 2001 religia
 103. Otto Kasperek 1969 - 1974 przedmioty ogrodnicze
 104. Ryszard Kasperek 1992 - 2007 język angielski
 105. Liliana Kilian - Rębisz 2000 - 2001 język rosyjski, język polski
 106. Bogumiła Kisiel -Ryzińska 1956 - 1958 wychowawca internatu
 107. Hieronim Kita 1954 - 1972 przedmioty weterynaryjne
 108. Maria Kita 1954 - 1976 przedmioty weterynaryjne
 109. Władysław Kitkowski 1953 - 1954 nauczyciel zawodu
 110. Sylwia Klacza 2005-2006 język angielski
 111. Ludwik Klama 1955 - 1959 historia, wicedyrektor
 112. Irena Klakla 2003-nadal matematyka
 113. Małgorzata Klarzak 1994 - nadal bibliotekarz, j. rosyjski
 114. Anna Kłak 1957 - 1958 uprawa roślin
 115. Kazimierz Kolanko 1958 - 1959 wychowawca internatu
 116. Joanna Komar 2010-nadal język polski
 117. Jolanta Kołodziej 1977 - 1982 matematyka
 118. Krystyna Kołodziejczyk 1972 - 1977 wychowanie fizyczne
 119. Bolesław Konarski 1959 - 1977 fizyka, wicedyrektor
 120. Ewa Konarska 1967 - 1998 język polski
 121. Monika Konopnicka 2005-nadal język angielski
 122. Jan Konarski 1967 - 1995 historia
 123. Maria Konarska 1963 - 1977 wychowawca internatu
 124. Wanda Korytko 1958 - 1986 biologia, hodowla zwierząt
 125. Agnieszka Kosek 2002-2010 religia
 126. Zbigniew Kowalczyk 1985 - 2003 mechaniz.roln., wicedyrektor
 127. Anna Kowalik - Bielecka 1968 - 1971 uprawa roślin
 128. Maria Kowalik 1954 - 1972 matematyka
 129. Wacław Kowalik 1954 - 1976 uprawa roślin
 130. Mariusz Kowalski 2002-2005 język angielski
 131. Iwona Kowalik 2004-nadal język niemiecki
 132. Janusz Kowalski 1955 - 1970 dyrektor szkoły
 133. Wanda Kowalska 1955 - 1986 język polski
 134. Aleksandra Kozak 2008 - nadal język angielski
 135. Iwona Krok 1954 - 1985 język polski
 136. Jerzy Krok 1954 - 1986 wychowawca internatu
 137. Eugeniusz Król 1955 - 1960 hodowla zw., wicedyrektor
 138. Jan Krupa 1956 - 1960 język rosyjski
 139. Mirosław Krzyżanowski 1952 - 1982 chemia, wicedyrektor
 140. Tadeusz Kocyba 1961 - 1964 kierownik świetlicy
 141. Teresa Paschke-Kołodyńska 1998-nadal przedmioty zawodowe
 142. Piotr Kubala 1972 - 1985 mechanizacja rolnictwa
 143. Otokar Kucyba 1954 - 1955 nauczyciel zawodu
 144. Magdalena Kuczma 2003 - 2004 język niemiecki
 145. Zbigniew Kulig 1975 - 1981 propedeutyka 1983 - 1985 dyrektor szkoły
 146. Ilona Kunicka - Wilk 1998 - 2001 język angielski
 147. Leszek Kulas 2003-2005 religia
 148. Izabela Kulig-Paluch 2003-nadal chemia
 149. Leonia Kupka 1996 - nadal biologia
 150. Bogusław Kurczak 1997 - nadal wychowanie fizyczne
 151. Małgorzata Kurpiel 1991 - 2002 język niemiecki
 152. Kazimierz Kuśmierczyk 1955 - 1956 organizacja
 153. Kazimiera Kutyba 1954 - 1955 język polski
 154. Jadwiga Kwaśniewska 1954 - 1958 biologia, uprawa roślin
 155. Helena Lagelbauer 1962 - 1977 biologia, uprawa roślin
 156. Kornelia Lacel 2004 - 2006 język niemiecki
 157. Mariusz Laskowski 1979 - 1980 mechanizacja rolnictwa
 158. Andrzej Ledwina 1966 - 1995 biologia, metodyk
 159. Kazimierz Lepich 1975 - 2005 historia
 160. Romuald Leppek 1955 - 1961 matematyka
 161. Joanna Lewandowska 2003 - 2008 język angielski
 162. Irena Leśniewska 1969 - 1971 matematyka
 163. Józef Leśniewski 1969 - 1985 matematyka
 164. Małgorzata Leśniewska 1991 - 2004 matematyka, wicedyrektor 2005-nadal informatyka, dyrektor 
 165. Bożena Lorek 2004 - nadal język angielski
 166. Dominika Lipińska-Gromuł 2005-nadal język niemiecki
 167. Bartosz Lisik 2007-nadal fizyka, informatyka
 168. Emil Loret 1956 - 1958 przedmioty weterynaryjne
 169. Stanisław Luty 1955 - 1958 hodowla zwierząt 1975 - 1984 hodowla zwierząt
 170. Jan Łabuś 1978 - nadal nauczyciel zawodu
 171. Dorota Łągiewka - Kowalczyk 1991 - 2005 bibliotekarz, język polski
 172. Wiesława Łoboda 1995 - 2009 historia
 173. Helena Łomna 1955 - 1958 język polski
 174. Jolanta Maćków 2007-2011 religia
 175. Czesława Madalińska 1953 - 1984 wychowawca internatu
 176. Jolanta Madalińska 1989 - nadal język polski
 177. Halina Magierowska 1998 - nadal przedmioty weterynaryjne
 178. Zbigniew Maler 1952 - 1967 chemia, kier. internatu
 179. Maciej Malicki 1999 - 2000 religia
 180. Ryszard Malinowski 1954 - 1955 mechanizacja rolnictwa
 181. Roman Markowicz 1989 - 1992 przysposobienie obronne
 182. Jan Maryniak 1956 - 1959 wychowawca internatu
 183. Krystyna Martynowicz 1975 - 1982 gospodarstwo domowe
 184. Rafał Maszkowski 2007 - 2011 język angielski
 185. Barbara Matias - Cymbalista 1993 - 2004 matematyka
 186. Marian Matuszkiewicz 1952 - 1954 organizacja, wicedyrektor
 187. Bolesław Matysów 1961 - 1981 wychowanie fizyczne
 188. Helena Matysów 1960 - 1990 wychowanie fizyczne
 189. Zdzisław Mazur 1968 - 2001 mechaniz.roln., metodyk
 190. Zofia Mazur 1966 - 2001 fizyka
 191. Agnieszka Miecznikowska 2009-2010 język niemiecki
 192. Bronisława Michalik-Pach 1967 - 1977 uprawa roślin
 193. Mariola Michalik 2004 - nadal wychowawca internatu
 194. Lilia Michońska 1974 - 1980 przedmioty ogrodnicze
 195. Janina Micuła 1965 - 1984 wychowawca internatu
 196. Kazimierz Micuła 1955 - 1985 hodowla zwierząt
 197. Zygmunt Miroszowski 1952 - 1959 wychowanie fizyczne
 198. Sylwester Misiarz 2007 - nadal produkcja zwierzęca, nauka jazdy
 199. Ferdynand Miszczyk 1954 - 1958 przedmioty weterynaryjne
 200. Alicja Młynarz 2007 - nadal język polski
 201. Sabina Morawiak 1995 - nadal fizyka
 202. Dorota Myga 2005 - 2006 język angielski
 203. Joanna Narolska-Kapuścińska 2010 - nadal język angielski
 204. Zbigniew Natkański 1979 - 2006 wychowawca internatu
 205. Agnieszka Nawrocka 2002 - nadal pedagog szkolny
 206. Maria Nerka 1977 - 1985 gospodarstwo domowe
 207. Halina Nowak 1973 - 1980 mechanizacja rolnictwa
 208. Krystyna Nowak 1997 - nadal technologia żywności, religia
 209. Bożena Nowicka 1987 - 1991 język francuski
 210. Piotr Nowicki 1987 - 1988 hodowla zwierząt
 211. Teresa Nowogórska 1981 - 1982 język francuski
 212. Anna Okoń 1968 - 1971 hodowla zwierząt
 213. Joachim Okos 1980 - 1981 przedmioty weterynaryjne
 214. Aleksander Okruciński 1955 - 1955 kierownik internatu
 215. Elżbieta Oleksyn 1970 - 1972 przedmioty ogrodnicze
 216. Czesław Orlop 1970 - 1983 kierownik świetlicy
 217. Tomasz Orlop 1994 - 2003 język niemiecki
 218. Anna Osiadacz 2001 - 2002 religia
 219. Krystyna Orzechowska 1971 - 1975 historia
 220. Bogusław Paralusz 2010 - nadal język angielski
 221. Karol Pawlik 1952 - 1982 kierownik wydz. zaocznego
 222. Wanda Pawlik 1953 - 1982 język polski
 223. Marek Pawlik 2001 - nadal język angielski
 224. Jan Piecuch 1956 - 1965 wychowanie fizyczne
 225. Sylwia Pieczarka 2007 - 2010 język polski
 226. Ewa Petecka 2006 - nadal wychowawca internatu
 227. Anna Pięta 1996 - 2001 język angielski
 228. Katarzyna Pierzchała 2003 - nadal przysposobienie obronne
 229. Henryk Pilecki 1955 - 1957 przedmioty weterynaryjne, wicedyrektor
 230. Anna Podolska - Łukaszyńska 2002 - 2002 język angielski
 231. Danuta Polak 1992 - 2006 język polski
 232. Jan Podburaczyński 1977 - nadal fizyka
 233. Jan Podgórny 1955 - 1956 przedmioty zawodowe
 234. Małgorzata Pogwizd 1996 - nadal język francuski, podstawy przedsiębiorczości
 235. Maria Popowska 1955 - 1957 wychowawca internatu
 236. Andrzej Przeżywalski 1974 - 1977 mechanizacja rolnictwa
 237. Anna Przywłocka 1974 - 1975 nauczyciel zawodu
 238. Agnieszka Pydych-Sobota 2006 - nadal język polski
 239. Damian Raczyński 2009 - nadal informatyka
 240. Eleonora Radczak 1983 - nadal język francuski, historia
 241. Grzegorz Radczak 1992 - nadal matematyka
 242. Józef Rajchel 1956 - 1972 mechanizacja rolnictwa
 243. Krystyna Rajchel 1961 - 1972 biologia
 244. Grażyna Rak 1973 - 1998 matematyka, wicedyrektor
 245. Paweł Rąpała 2000 - 2001 religia
 246. Witold Rudolf 2010 - nadal informatyka
 247. Weronika Rech 1952 - 1955 hodowla zwierząt
 248. Józef Rejman 1969 - 1973 przedmioty ogrodnicze
 249. Jacek Rejman 1999 - 2000 religia
 250. Roman Romanowicz 1981 - 2007 przedmioty weterynaryjne, informatyka
 251. Romanowicz Joanna 2007 - 2008 język angielski
 252. Rybczyńska Olga 1988 - 1995 język rosyjski
 253. Jan Ryczko 1956 - 1960 wicedyrektor
 254. Jan Sadowski 1972 - 1975 ekon. organizacja, dyrektor
 255. Małgorzata Salachna 2002 - 2011 geografia
 256. Adam Salomon 1988 - nadal, do 1998 wychowawca internatu, 1998 - informatyka
 257. Joanna Sarna 1981 - 1988 wychowawca internatu
 258. Maria Satora 1953 - 1955 chemia
 259. Elżbieta Sewruk 2003 - 2006 język polski
 260. Mieczysława Sikorska 1952 - 1956 język polski
 261. Stanisław Simon 1978 - 1990 wychowanie fizyczne
 262. Barbara Słodkowska 2005 - 2006 religia
 263. Roman Siwecki 2000 - nadal wychowanie fizyczne
 264. Franciszek Skarbek 1955 - 1958 hodowla zwierząt
 265. Maria Skarbek - Kluska 2000 - nadal technologia żywności
 266. Edward Skirzewski 1967 - 2004 ekon. roln., wicedyrektor
 267. Halina Skirzewska 1972 - 1988 bibliotekarz
 268. Katarzyna Skirzewska 2004 - nadal język niemiecki
 269. Michał Skupik 1958 - 1960 wychowawca internatu
 270. Barbara Słodkowska 2005 - 2006 religia
 271. Elżbieta Sobkowicz 2007 - 2009 język angielski
 272. Zbigniew Sokołowski 1981 - 1996 przedmioty zawodowe
 273. Władysław Sosulski 1985 - nadal mechaniz.roln., informatyka
 274. Anna Specylak 1978 - 1985 hodowla zwierząt
 275. Renata Sroka 1997 - nadal historia
 276. Zofia Stanowska 1972 - 1978 biologia, hodowla zwierząt
 277. Izabela Stećko 2007 - 2008 wiedza o społeczeństwie
 278. Ewa Czopowska 2000 - 2001 historia
 279. Tadeusz Szol 1970 - 1984 uprawa roślin, wicedyrektor
 280. Henryk Szozda 1983 - 1999 przedmioty weterynaryjne
 281. Zdzisław Szuba 1953 - 1954 przedm. wet., wicedyrektor
 282. Jarosław Suchomski 2002 - 2005 religia
 283. Piotr Szczurek 2003 - nadal wychowanie fizyczne
 284. Przemysław Szcześniak 2004 - 2004 historia
 285. Mieczysław Szwed 1960 - 1968 geografia, wychowanie fizyczne
 286. Joanna Świderska 2002 - 2003 język niemiecki
 287. Marzena Zołoteńka - Synowiec 1989 - 2007 technologia żywności
 288. Kazimierz Śliwiński 1954 - 1975 matematyka
 289. Janusz Święcicki 1981 - 1991 wychowanie fizyczne
 290. Teresa Świstelnicka 1958 - 1959 nauczyciel zawodu
 291. Róża Tabor 1957 - 1958 gosp.domowe, wicedyrektor
 292. Aniela Tobor 1972 - 1988 język rosyjski
 293. Witold Tomaszewski 1997 - 2007 fizyka, matematyka
 294. Izabela Tomaszewska - Góra 1999 - nadal język polski
 295. Patrycja Twardowska 2001 - 2005 język angielski
 296. Emilia Trubiłowicz 1976 - 2004 uprawa roślin
 297. Sylwia Turczyn 1998 - nadal biologia, hodowla zwierząt
 298. Edward Turczyński 1962 - 1969 ogrodnictwo, wicedyrektor
 299. Krystyna Turczyńska 1962 - 1966 przedmioty ogrodnicze
 300. Teresa Urbańska 1953 - 1955 język polski
 301. Stanisław Waligórski 1955 - 1957 nauczyciel zawodu
 302. Bronisława Wanzel 1956 - 1957 hodowla zwierząt
 303. Anna Wargacka 1973 - 1975 przedmioty ogrodnicze
 304. Antoni Warło 1970 - 1972 dyrektor szkoły
 305. Grażyna Koryzma -Vassileva 1994 - nadal hodowla zwierząt, chemia
 306. Jarosław Waligóra 2008 - 2009 język angielski
 307. Jolanta Wawrzyniak -Rószczka 1995 - nadal geografia, 2003 - nadal wicedyrektor
 308. Leonard Weber 1952 - 1953 przedmioty zawodowe
 309. Elżbieta Weryńska 1980 - 2002 przedmioty ogrodnicze
 310. Bogumiła Węgrzyn 1977 -2007 język polski
 311. Teresa Węgrzyn 1977 - 1983 fizyka
 312. Kazimierz Węgrzyniak 1954 - 1955 wicedyrektor
 313. Barbara Wierzchowiec 1970 - 2004 hodowla zwierząt, biologia
 314. Leszek Wierzchowiec 1971 - 1978 hodowla zwierząt, zastępca dyrektora, 1981 - 1981 wicedyrektor, 1982 - 1983 dyrektor, 1983 - 1985 wicedyrektor, 1985 - 2004 dyrektor
 315. Barbara Wiktor 1956 - 1958 kierownik świetlicy
 316. Wojciech Wiktor 1956 - 1958 wychowawca internatu
 317. Stanisława Winkowska 1952 - 1953 język polski
 318. Renata Wilczyńska 2006 - nadal wychowawca internatu
 319. Jan Wiśniewski 1976 - 2002 mechanizacja rolnictwa
 320. Helena Witek 1955 - 1956 wychowawca internatu
 321. Anna Prażmowska-Witkowska 1953 - 1983 przedmioty weterynaryjne
 322. Tadeusz Wizner 1956 - 1958 przedmioty weterynaryjne
 323. Joanna Wojdyła 1997 - nadal język niemiecki
 324. Romana Wolańska- Pfeifer 1998 - nadal język polski
 325. Małgorzata Woś 2006 - nadal wiedza o społeczeństwie
 326. Anna Woźniak 1977 - 1987 matematyka, wych.intern.
 327. Marian Woźniak 1977 - 1984 instruktor sportu
 328. Helena Woźniczka 1970 - 1995 matematyka, wicedyrektor,matematyka
 329. Jerzy Woźniczka 1963 - 1965 ekon. i org. nauczania, 1981 - 1991 metodyk
 330. Urszula Wróblewska 1972 - 1999 uprawa roślin
 331. Zbigniew Wróblewski 1971 - 1984 mechanizacja rolnictwa, 1986 - 1988 wychowawca internatu 2006-2007 mechanizacja rolnictwa,
 332. Wit Wójcik 1972 - 1993 przedmioty weterynaryjne
 333. Zdzisław Wyciślak 1952 - 1955 dyrektor
 334. Zenona Wyciślak 1953 - 1955 uprawa roślin, biologia
 335. Katarzyna Wyszyńska 1997 - 1998 język angielski
 336. Łukasz Zajdler 2003-2004 historia
 337. Danuta Zając 1984 - nadal kier. szkol. praktycznego, 2003-nadal wicedyrektor
 338. Katarzyna Zaremba 2003 - 2009 język angielski
 339. Bronisława Zakrzewska 1955 - 1956 hodowla zwierząt
 340. Mieczysław Zieliński 1952 - 1960 hodowla zwierz., wicedyrektor
 341. Marian Ziobrowski 1952 - 1972 przedmioty ogrodnicze
 342. Maria Żamejć 1978 - 1994 hodowla zwierząt
 343. Karina Żemła 2009 - 2010 biologia
 344. Agnieszka Żukrowska 2003 - nadal matematyka