cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Przedstawiamy propozycje kształcenia wraz z listą przedmiotów rozszerzonych i wymiarem godzin w cyklu kształcenia.

Zapis ‘przedmiot 1 / przedmiot 2’ oznacza możliwość wyborów jednego z tych przedmiotów. Utworzenie grup międzyoddziałowych uzależnione jest od liczby chętnych i musi odpowiadać liczbie klas lub grup w przypadku zajęć z języków obcych.


  • Brązowe liceum 2015

    II Liceum Ogólnokształcące

  • Srebrna technikum 2015

    Technikum Nr 2

    Szkoła Policealna