cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
poniedziałek, 20 czerwca 2016 00:38

Projekt IT-Szkoła

Wrzesień 2017 r - szkoła bierze udział w kolejnym, siódmym, roku trwania projektu w którym uczestniczy 636 szkoły ponadgimnazjalne.

Nasze osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 (stan z 30 czerwca 2017) :

 • II miejsce dla ZSiPO w województwie opolskim - zdobycie Wyróżnienia
  66 miejsce w Polsce (wśród 562 szkół)  - w  rankingu projektu IT-Szkoła
  8 uczniów uzyskało dostęp do zasobów MSDNAA (licencjonowane oprogramowanie firmy Microsoft)

Nasze osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016:

 • II miejsce dla ZSiPO w województwie opolskim - zdobycie Wyróżnienia
  57 miejsce w Polsce (wśród 274 szkół)  - w  rankingu projektu IT-Szkoła
  142 uczniów uzyskało dostęp do zasobów MSDNAA (licencjonowane oprogramowanie firmy Microsoft)

(MSDNAA - program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych).

W  projekcie wzięło udział ok. kilkuset uczniów z  z klas TI i LO

Nasza szkoła, w kolejnych latach trwania projektu, otrzymała kilkukrotnie wyróżnienie w rankingu szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie. Jest on sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej stacjonarnej, wszechnicy informatycznej online, konkursach IT, akademickich kołach naukowych itp. Uczestnicy projektu - uczniowie Technikum Informatycznego oraz II LO, którzy zdobyli certyfikaty ukończenia kursów elearningowych otrzymali bezpłatny dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium (Microsoft Imagine Premium  – dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance - program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych).

Internetowy projekt IT-Szkola adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. To otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zakres kursów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk i dlatego stanowi dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym.

Uczelnią wyższą odpowiedzialną bezpośrednio za przygotowanie i realizację Programu IT Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:

 1. podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia
 2. stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom Programu, uzdolnionym informatycznie
 3. wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych

Czas realizacji projektu: od 1 X 2012 do nadal.
Szkolny koordynator projektu: B. Krzan.
Oficjalna witryna projektu: http://it-szkola.edu.pl.