cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Logo Edu-nawigator

"Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji" - projekt, którego wynikiem jest następujący produkt finalny:

Aplikacja analityczno-prognostyczna wraz z dokumentacją merytoryczną (metodologiczną) oraz techniczną (podręcznikiem użytkowania), która zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do aktualnych informacji o lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Projekt miał na celu poprawę dostępności do pogłębionych i rozszerzonych informacji o aktualnych trendach, zmianach na lokalnym i regionalnym rynku pracy w województwie opolskim, poprzez przygotowanie i wdrożenie aplikacji analityczno-prognostycznej dostosowanej do zaspokajania potrzeb i oczekiwań w powyższym obszarze.

Beneficjent: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.
Okres realizacji projektu: 01.11.2011- 31.12.2013.
Strona projektu: http://www.opolskie.edunawigator.pl/.