cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Równamy do najlepszych

"Równamy do najlepszych" to projekt dedykowany uczniom liceum ogólnokształcącego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.1 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
Realizacją projektu objęte są cztery szkoły powiatu nyskiego: ZS w Paczkowie, ZS w Otmuchowie, I LO Carolinum oraz nasz Zespół Szkół. Uczestnicząca w projekcie młodzież może poprzez zajęcia pozalekcyjne uzupełnić brakującą wiedzę i umiejętności oraz rozwijać kompetencje w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych, ICT i językowych. Projekt obejmuje również działania podnoszące jakość oferty edukacyjnej szkół poprzez organizację w kołach zainteresowań dodatkowych zajęć rozwijających kluczowe kompetencje.

Czas realizacji projektu: 01.2011 - 11.2011. Koordynator szkolny: L.Bagrowska - Feige.

Koło twórców filmowo - literackich
Wycieczka do Chorzowa
Wycieczka na Uniwersytet Opolski
Wizyta w Radiu Opole
Wycieczka do Juraparku
Koło chemiczne
Zajęcia wyrównawcze
Harmonogram zajęć
Karta czasu pracy