cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Matematyka - reaktywacja

"Matematyka - reaktywacja". Projekt ten to "Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych".
Realizowany jest przez Politechnikę Wrocławską . Szkolny koordynator: A.Żukrowska. Czas trwania projektu: 09. 2010 - 06. 2014.
Strona projektu: www.matematyka-reaktywacja.pl