cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

KOWEZiU

"System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego".
Celem jest wypracowanie systemu wsparcia szkół zawodowych i placówek, kadry dydaktycznej, organów prowadzących i nadzorujących do powszechnego wdrożenia programów kształcenia zawodowego o strukturze modułowej, zgodnie z planowanymi kierunkami zmian w systemie kształcenia zawodowego.
Prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Czas trwania projektu: 2009 - 2013.

Strona projektu: www.koweziu.edu.pl