cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Świat liczb

Od września 2009 szkoła nasza bierze udział w dwuletnim projekcie "Świat Liczb" realizowanym w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius. Naszą szkołą partnerską została szkoła średnia z Budapesztu Arpad Gimnasium. Język roboczym projektu jest język angielski.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 zrealizowano następujące działania:

  • Rozpropagowano idee projektu wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
  • Zorganizowano 5 zespołów uczniowskich, które pracują nad tematami dotyczącymi historii matematyki (wyrażanie ilości w czasach prehistorycznych, rozwój matematyki w różnych kulturach i cywilizacjach: w starożytnym Egipcie, Grecji, Chinach i krajach arabskich).
  • Przeprowadzono konkurs na najlepsze logo projektu, który zwyciężyła praca ucznia z węgierskiej szkoły Christoforosa Zasisi: 

 

 

  • Przygotowana została prezentacja na temat świąt Bożego Narodzenia i sposobu ich obchodzenia w Polsce (pani A. Janowska wraz z uczniami).
  • Wspólnie z uczniami i nauczycielami szkoły węgierskiej tworzymy stronę internetową projektu na portalu edukacyjnym etwinning .

W przygotowaniu są kolejne materiały dotyczące naszej szkoły, miasta i regionu (w języku angielskim), planujemy przeprowadzić konkurs plastyczny związany z tematyką projektu (H. Kamińska), przygotować sesję popularno - naukową z matematyki dotyczącą historii tego przedmiotu (J. Cichoń), a także zorganizować wymianę młodzieży (uczniowie węgierscy będą u nas gościć w terminie od 8 - 18 kwietnia 2010). Koordynator projektu: L. Bagrowska - Feige

Podsumowanie projektu
Wizyta na Uniwersytecie Przyrodniczyn
Wystawa historyczna
Nowoczesne technologie w nauce języka obcego
Wizyta w Budapeszcie
Uczymy się węgierskiego
Wymiana młodzieży
Sesja popularnonaukowa "Historia Matematyki"
Dzień Języków Obcych
Dni Herbowe
Konferencja promująca program Uczenie się przez całe życie, Comenius
Wirtualne spotkanie z uczniami Arpad Gimnazium w Budapeszcie