cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-spo.jpg
wtorek, 22 maja 2018 16:51

Nasi uczniowie zdobyli I i II miejsce w Polsce w zawodach z zakresu Technik Interwencji i Samoobrony

Na terenie campusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyły się dwudniowe (18-19 maja) Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony. Celem warsztatów było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy i możliwościami zatrudnienia w służbach mundurowych, propagowanie edukacji obronnej wśród studentów, a także promocja studiów w naszej uczelni wśród absolwentów i uczniów szkół średnich. Młodzież miała szczególną okazję do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu technik interwencji oraz samoobrony.  W trakcie warsztatów zapoznano uczestników z najnowszymi trendami stosowania środków przymusu bezpośredniego i samoobrony w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. W międzynarodowych warsztatach uczestniczyło około 200 osób. Szkolenie prowadzili instruktorzy  służb mundurowych  z Litwy, Czech i Polski. Studenci i uczniowie klas mundurowych wzięli udział w zawodach o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. W  zawodach  samoobrony uczestniczyło 12 drużyn, w tym zespoły z Nysy, Giżycka, Przygodzic i Kalisza.

Punktacja medalowa wyglądała następująco:

  1. miejsce – Nysa – Łukasz Pryga 2ti1, Oskar Baranowski 2ti1
  2. miejsce – Nysa – Artur Misiarz 2b1, Aleksander Kołodziejczyk
  3. miejsce – Giżycko

Przez dwa dni uczestnicy warsztatów pod okiem doświadczonych instruktorów służb mundurowych doskonalili swoje umiejętności z zakresu technik interwencji i samoobrony. Podczas warsztatów panowała przyjazna atmosfera i widoczne było duże zaangażowanie wszystkich uczestników. Opiekunem zwycięskich drużyn z Nysy był pan Cezary Pryga.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/miedzynarodowe-warsztaty-technik-interwencji-i-samoobrony