cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-spo.jpg
piątek, 19 października 2018 14:46

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego Szkół Województwa Opolskiego w ZSIPO

W dniu 09.10.2018 roku, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Opolskiego w ramach Szkolnego Związku Sportowego w Opolu. Gospodarzem podsumowania było Starostwo Powiatowe w Nysie i Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.Spośród szkół w ramach Igrzysk Dzieci (szkoły podstawowe),Igrzysk Młodzieży Szkolnej ( gimnazja), Licealiady (szkoły ponadgimnazjalne), zostały wybrane najbardziej usportowione szkoły w danym cyklu kształcenia  za rok szkolny 2017/2018. Nagrody dla wytypowanych szkół ufundowało Kuratorium Oświaty  w Opolu, oprawę kulinarno – degustacyjną zasponsorowało Starostwo Powiatowe w Nysie, natomiast uczniowie klas usługowo-gospodarczych  z ZSiPO w Nysie wraz z opiekunami przygotowali część kulinarną. Oprawę organizacyjno-kulturalną zabezpieczyli uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Nysie pokazując umiejętności gimnastyczne swoich uczniów, przedstawienie kabaretowe i umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, a grupa dzieci wraz ze swoją trenerką pokazała dynamiczny układ taneczny. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, Szkolnego Związku Sportowego w Opolu nagrodzili wyróżnione szkoły pucharami i nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego. Za długoletnią współpracę ze SZS w Opolu został uhonorowany przez Panią Prezes Joannę Dzido pamiątkową paterą starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Piotr Dańkowski.