cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

 

Dokumenty z informacjami:

 1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
 2. Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2021 roku
 3. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2021 roku
 4. Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
 5. Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
 6. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
 7. Opłata za egzamin maturalny

 

Druki deklaracji do egzaminu maturalnego:

 1. EM 2021 Załącznik 1a (nowa formuła)
 2. EM 2021 Załącznik 1c (absolwenci sprzed 2005 r.)

Więcej pod adresem: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/.

 1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
 2. Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2020 roku
 3. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2020 roku
 4. Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
 5. Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
 6. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
 7. Opłata za egzamin maturalny

Więcej pod adresem: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych/

 

Druki deklaracji do egzaminu maturalnego:

 1. EM 2019 Załącznik 1a (nowa formuła)
 2. EM 2019 Załącznik 1c (absolwenci sprzed 2005 roku)
 3. EM 2019 Załącznik 1d (stara formuła)

Więcej pod adresem: https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/

 

Pełna informacja na temat matury 2020 znajduje się pod adresem: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/