cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy

W projekcie uczestniczą uczniowie Technikum. Działają w zespołach roboczych Design Thinking w ramach szkolnego SzOK, korzystają z dodatkowych zajęć w kierunkach zawodowych, z wyjazdów studyjnych i praktyk zagranicznych. W konkursie na projekt firmy "Mam Wizję, Mam Plan" zespół z naszej szkoły zajął II miejsce.