cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Logo Akademia Cisco

W ramach Cisco Networking Academy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w dwóch kursach:

  • IT Essentials: PC Hardware and Software (B. Krzan)
  • CCNA Routing and Switching (W. Rudolf)

Szkolenia są bezpłatne dla uczniów, a potwierdzeniem ukończenia jest Certyfikat Cisco Network Academy.
Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej NetSpace. 

Oficjalna witryna projektu: https://www.netacad.com
Czas realizacji projektu
: od 1 IX 2015 do nadal.
Szkolni koordynatorzy projektu: W. Rudolf, B. Krzan.