cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Logo ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL - uczniowie naszej szkoły zdobywają certyfikaty z zakresu zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada potrzebom uczniów oraz potrzebom ich przyszłych pracodawców. W ten sposób można certyfikować te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Dla uczniów ostatnich lat nauki w liceach i technikach ważnym argumentem przemawiającym za przystąpieniem do zdawania egzaminów ECDL jest fakt, iż w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL mogą być zwolnieni z obowiązków udziału w zajęciach i egzaminach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Oficjalna witryna programu ECDL: https://ecdl.pl/category/ecdl/programy
Czas realizacji projektu: od 1 IX 2013 do nadal.
Egzaminatorzy ECDL: W. Rudolf, B. Krzan.

Szkoła dysponuje certyfikowanym komercyjnym laboratorium egzaminacyjnym ECDL (s. 113).