cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Logo ECDL

 

Projekt "Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości" - ZSiPO realizuje  projekt  który  stanowi kompletne rozwiązanie portalowe wspierające proces nauczania za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Korzystamy z  portalu, który jest bezpiecznym, zindywidualizowanym, miejscem integracji wszystkich społeczności edukacyjnych: rodziców, nauczycieli i uczniów.

Portal tworzy wirtualne społeczności, wprowadzając do bezpiecznej sieci, elementy metodyki takie jak: multimedialne podręczniki, zadania domowe. Klasopracownie zostały doposażone w tablice multimedialne, projektory i laptopy. Sieć Wi-Fi obejmuje zasięgiem całą szkołę. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice korzystają z elektronicznego lekcyjnego i elektronicznych planów lekcji.

Oficjalna witryna programu ECDL: https://www.eszkola.opolskie.pl/Strony/Witamy.aspx
Czas realizacji projektu: od 1 IX 2013 do nadal.
Koordynator projektu: W. Rudolf.