cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Certyfikat_Jakosci_Ksztalcenia_JezykowAkademia Kelnerska Grzegorza Górnika (jedyna w Polsce akredytowana przy Kuratorium Oświaty Branżowej Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego) od 2016 roku objęła naszą szkołę patronatem gastronomicznym. Akademia koordynuje inicjatywę tworzenia Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego „Polscy Liderzy Gastronomii” do uczestnictwa w której zostaliśmy zaproszeni. Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości Akademii Kelnerskiej, która jest akredytowana przez Kuratora Oświaty.