cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

logo_erasmus

Od września 2019r. realizujemy projekt From Globe to Erasmus: uczniowskie projekty badawcze w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna: Akcja 2 - projekty partnerstw strategicznych – Współpraca szkół (KA229). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Nasza szkoła jest koordynatorem.

Projekt prowadzimy ze szkołami z Holandii (Rotterdam - https://www.wolfert.nl/college/ ) i z Chorwacji ( Buzet - http://www.ss-buzet.skole.hr/ ). Celem wspólnie wypracowanej inicjatywy jest rozpoznanie problemów środowiskowych orSimple Image Gallery Proaz analiza wpływu działalności człowieka na badane komponenty środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery, gleby i biosfery). Działania badawcze i obserwacje prowadzimy z wykorzystaniem m.in. pomiarów, które realizujemy w ramach międzynarodowego programu Globe. Pracę badawczą podjęły międzynarodowe zespoły badawcze złożone z uczniów wymienionych szkół. W naszej szkole w projekcie uczestniczą głównie uczniowie klas z rozszerzoną geografią. Realizują one projekty edukacyjne na temat wybranego przez siebie problemu. Zadaniem i ambicją całego przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów, które wzmocnią rozwój osobisty, włączą w życie społeczne, zapewnią aktywne obywatelstwo. Wśród planowanych działań są wyjazdy uczniów do szkół partnerskich oraz wykorzystanie platformy eTwinning. Informacje o działaniach i wydarzeniach projektowych na www szkoły oraz https://www.facebook.com/fromGlobetoerasmus