cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

"Innowacyjna szkoła zawodowa II" - projekt prowadzony przez WODiP. Szkolnym koordynatorem jest W. Rudolf; nauczyciele: J. Wojdyła, M. Dobrzycka, M. Pogwizd, T. Paschke, nauczyciele dodatkowo włączeni do projektu w ramach wsparcia kształcenia modułowego: E. Bień, S. Misiarz, Wł. Sosulski, M. Stępień.
Zakończenie projektu: czerwiec 2012.

Strona projektu: www.isz.wodip.opole.pl