cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Logo IT-Szkoła

Internetowy projekt IT-Szkola adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. To otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) .

Uczelnią wyższą odpowiedzialną bezpośrednio za przygotowanie i realizację Programu IT Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Zakres kursów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk i dlatego stanowi dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym.

Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:

  • podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia. Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom Programu, uzdolnionym informatycznie,
  • wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy projektu - uczniowie, którzy uzyskali certyfikaty ukończenia min 7 kursów elearningowych otrzymują bezpłatny dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium (dawniej Dream Spark oraz MSDN Academic Alliance – zasoby licencjonowanego oprogramowania firmy Microsoft).

(Microsoft Imagine Premium  – dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance - program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych).

Nasza szkoła, w kolejnych latach trwania projektu, otrzymała już kilkukrotnie wyróżnienie w rankingu szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie. Jest on sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej stacjonarnej, wszechnicy informatycznej online, konkursach IT, akademickich kołach naukowych itp. Uczestnicy projektu - uczniowie Technikum Informatycznego oraz II LO, którzy zdobyli certyfikaty ukończenia kursów elearningowych otrzymali bezpłatny dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium (kiedyś, MSDNAA, Microsoft DreamSpark).

Obecnie szkoła bierze udział w kolejnym (siódmym) roku trwania projektu w którym uczestniczy ponad 600 szkół ponadgimnazjalnych. W listopadzie br. kilkudziesięciu uczniów uzyskało darmowy dostęp do licencjonowanego oprogramowania Microsoft.

Czas realizacji projektu: od 1 X 2012 do nadal.
Szkolny koordynator projektu: B. Krzan.
Oficjalna witryna projektu: http://it-szkola.edu.pl.