cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009

LP

Konkurs, szczebel

Imię, nazwisko ucznia

Miejsce

Nauczyciel

1

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, centralna

Joanna Górniak

laureatka

G. Koryzma

2

Olimpiada Wiedzy o Żywności, centralna

Damian Łaciak

Krzysztof Niwiński

Szymon Rudecki

finaliści

M. Skarbek - Kluska

Teresa Paschke

3

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, okręgowe

Aneta Bryk

udział

E. Bień

4

Olimpiada Geograficzna, okręgowe

Magdalena Hejdak

udział

J. Wawrzyniak

5

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, wojewódzki

Jakub Stanisławczuk

VIII m.

R. Wolańska

6

Konkurs Krytyki Filmowej „Licealiści w kinie”, wojewódzki

Izabela Cwynar

Udział w finale we Francji

M. Pogwizd

7

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, diecezjany

Aurelia Drab

 

Łukasz Ciecieląg

udział

Sł. Janczar

8

Olimpiada Teologii Katolickiej, diecezjalny

Aurelia Drab

Małgorzata Kurc

udział

K. Nowak

9

Konkurs o tytuł Superbohatera org. przez Regionalne Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa

Kamil Kasprzyk

laureat

.

10

Konkurs "Moja historia" (ogólnopolski)

Aleksandra Łaski

I m

T. Czarnołęska

11

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Dariusz Kosz

II m.

I. Tomaszewska - Góra

12

Ogólnopolski Konkurs "Kangur matematyczny"

Dariusz Kosz

Marcin Kos

Nagroda I stopnia

wyróżnienie

J. Cichoń

 

I. Klakla

13

Opolski Turniej Chemiczny, wojewódzki

Joanna Knapik

Justyna Palacz

12. m

14 m.

J. Gruchot

14

Mała Olimpiada Matematyczna, wojewódzki

Dariusz Kosz

Marcin Kos

III m

X m.

J. Cichoń

I. Klakla

15

Wojew. Konkurs Poetycki im. Józefa Lompy

Justyna Gąsior

Wyróżnienie

I. Tomaszewska - Góra

16

Turniej "Wywiedzione ze słowa", rejonowy

Jakub Kaban

IIm.

G. Bojanowska

17

Turniej Poezji Śpiewanej, rejonowy

Miriam Szlempo

 

Estera Gajownik

Wyróżnienie

III m

G. Bojanowska

R. Wolańska - Pfeifer

18

Festiwal Polskiej Pieśni Niepodległej, powiatowy

Anna Deko

Wyróżnienie

J. Madalińska

19

Powiatowy Konkurs Matem. "Kwadrans przed maturą"

Wojciech Domski

Krzysztof Stokłosa

III m.

 

K. Jałoszyńska

20

Powiatowy Konkurs Recytatorski "Herbertiada"

Estera Gajownik

III m

R. Wolańska

21

Zawody PCK (pierwszej pomocy), strefowe

Drużyna

II m.

G. Radczak