cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Najlepsi absolwenci roku szkolnego 2003/2004

Nazwisko
Imię
Klasa
Adamczyk
Elżbieta
IV b-ch
Akielaszek
Paweł
IV mi
Dyrka
Joanna
IV mi
Gwara
Aleksandra
IV mi
Kos
Tomasz
IV mi
Nowosiad
Agnieszka
IV mi
Piszcz
Paweł
IV mi
Stokowa
Kamila
IV mi
Wolan
Damian
IV mi
Chmielowiec
Katarzyna
IV j
Nieckuła
Ewelina
IV j
Greń
Patrycja
IV pa
Gibała
Ilona
V TW

 

 

Osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004

Nazwa konkursu
                                                             Uczestnicy                                                                                   
 
Opiekun
Konkurs "Ośmiu wspaniałych" - laureatka szczebla centralnego
 
Renata Saska
wych. Małgorzata Pogwizd
Konkurs "Ośmiu wspaniałych" - laureatka szczebla wojewódzkiego
 
Alicja Mazur
wych. Wiesława Wilk
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - rejs do Brukseli
 
Krzysztof Lubieniecki
wych. Witold Tomaszewski
Stypendysta Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata - dwuletnie stypendium do prywatnej szkoły w Wielkiej Brytanii
 
Maciej Szukszto
wych. Romana Wolańska-Pfeifer
Konkurs Informatyczny na Program Uczniowski - I m. w finale wojewódzkim
 
Mariusz Juszczyk
Władysław Sosulski
VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
 
Elżbieta Nowak
Magdalena Porczyńska
o. Jarosław Suchomski
Konkurs Recytatorski Śląskiego Okręgu Wojskowego - laureatka
 
Barbara Kuczera
Jolanta Madalińska
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - IV m., wyjazd do Niemiec
 
Alicja Mazur
Maciej Szukszto
Marcin Mazur
Wiesława Łoboda
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - laureaci eliminacji okręgowych, udział w eliminacjach centralnych
 
Ilona Gibała
Szymon Babiarz
Łukasz Gajewski
Grażyna Koryzma
Emilia Trubiłowicz
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - laureat eliminacji okręgowych
 
Adam Domagalski
Małgorzata Gryll
Elżbieta Bień
Olimpiada Języka Francuskiego - udział w zawodach okręgowych
 
Marta Matysów
Eleonora Radczak
Olimpiada Historyczna udział w eliminacjach okręgowych
 
Joanna Dyrka
Kazimierz Lepich
Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna - udział w zawodach okręgowych
 
Angelika Gumienna
Grażyna Dobrzańska
Olimpiada Informatyczna - udział na szczeblu okręgowym
 
Bartosz Cichoński
Małgorzata Leśniewska
Olimpiada Ekologiczna - udział w eliminacjach okręgowych
 
Judyta Wdowikowska
Leonia Kupka
Konkurs Historyczny "Polska Piastowska" - udział na szczeblu ogólnopolskim
 
Michał Wilczyński
Wiesława Łoboda
Międzyszkolny Turniej Fizyczny - etap wojewódzki, III m. drużynowo
 
Paweł Piszcz
Tomasz Kos
Sabina Morawiak
Międzyszkolny Turniej Fizyczny - etap wojewódzki, IV miejsce
 
Paweł Piszcz
Sabina Morawiak
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - wyróżnienie w turnieju recytatorskim
 
Marcin Micke
Jolanta Madalińska
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - II m. w kategorii "Wywiedzione ze słowa", II m. w kategorii "Teatru Jednego Aktora", II m. w turnieju recytatorskim
 
Barbara Kuczera
Jolanta Madalińska
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Tułowicach - wyróżnienie
 
Malwina Gumienna
Jadwiga Chlewicka
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie - udział w eliminacjach wojewódzkich
 
Krzysztof Centromirski
Łukasz Juszczyk
Małgorzata Klarzak
Konkurs Językowy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 
j. angielski:
Barbara Krzan
Ewa Gabis

Mateusz Gryll
Grzegorz Koziar
Wojciech Gajek
Natalia Wierzbicka

j. niemiecki:
Barbara Tyczka
Karolina Łazowska
Agata Sikora
Marzena Hołyńska

Patrycja Twardowska
Marek Pawlik
Joanna Wojdyła
Ogólnopolski Konkurs "Parlamentaryzm w Polsce" Konkurs NBP
 
Joanna Dyrka
Kazimierz Lepich
Konkurs "Z klasy do kasy" organizowany przez Gazetę Wyborczą i NBP
 
Rafał Jurczyk
Piotr Szlaga
Konrad Krzyżowski
Tomasz Szulc
Paweł Wdowikowski
Jolanta Wawrzyniak
Konkurs Małego Rocznika Statystycznego
 
KL. II ja
Kl. II mia
Kl. II mib
Jolanta Wawrzyniak
Małgorzata Salachna
Powiatowy Konkurs Informatyczny "Tu mieszkam" - I m.
 
Katarzyna Sewielska
Władysław Sosulski
Konkurs na projekt "Innowacyjna Szkoła Zawodowa" - wyjazd studyjny do Brukseli
 
.
Maria Skarbek-Kluska
I miejsce za przygotowanie stoiska szkolnego w czasie Dni Herbowych
 
.
Marzena Synowiec
Małgorzata Gryll
Sylwia Turczyn
Pozyskanie (na drodze konkursu) środków na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery
 
.