cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

Bursa w Nysie powstała na bazie internatu ZSRCKU w dniu 01.09.2012r.
Obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Głównym celem jest zapewnienie uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Nyski, całodobowej opieki wychowawczej w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania.
Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanka, szkołą do której uczęszcza wychowanek oraz ze specjalistycznymi poradniami.
Oferujemy naszym podopiecznym w większości pokoje 2 osobowe oraz 5 pokoi 4-osobowych o łącznej liczbie 104 miejsc noclegowych. Pomieszczenia bursy to 3 kondygnacje w budynku szkoły (dawny internat).Na każdym piętrze do dyspozycji są 2 węzły sanitarne (toalety + prysznice). Większość pokoi posiada umywalki. Młodzież korzysta z całodziennego wyżywienia przygotowywanego w stołówce szkolnej, a posiłki są zdrowe i smaczne.
Wychowankowie Bursy mogą korzystać ze wszystkich obiektów ZSiPO (boiska, sale gimnastyczne, aula)po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły.
Na terenie całej placówki jest bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego.
Bursa realizuje swoje zadania przez cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii zimowych i letnich, zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza. Szczegółowy opis zasad funkcjonowania bursy można znaleźć w Statucie szkoły art. 66-81 (patrz zakładka,dokumenty prawne).
W okresie wakacyjnym istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń bursy dla grup zorganizowanych(kolonie ,wycieczki). Otoczenie obiektu tj.piękny park, kompleks boisk sportowych, blisko do centrum miasta, to niezaprzeczalne walory naszej placówki.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 


 

Ważna informacja:

Należność za wyżywienie i pobyt w bursie płatne z góry do 10-go każdego miesiąca. Opłata miesięczna za bursę wynosi 100 zł, a stawka dzienna wyżywienia to 10 zł.

Wpłaty można dokonać w każdy poniedziałek w kasie szkoły w godz. 7.00-13.00 lub przelewem na rachunek bankowy:


Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 48-303 Nysa, ul.Rodziewiczówny 1
Nr rachunku: 37 8872 1026 0031 4963 2000 0030 (Bank Spółdzielczy w Otmuchowie o/ Nysa)
Tyt.wpłaty: opłata za bursę i wyżywienie oraz: nazwisko i imię ucznia.