cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
środa, 04 listopada 2020 12:30

Zmarła pani Wiesława Łoboda, wieloletni pracownik naszej szkoły

„Nie odchodzi Ten, Kto pozostaje w sercach bliskich”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wieloletniego, emerytowanego pracownika naszej szkoły, nauczyciela historii i wos-u Pani Wiesławy Łobody. Nasza koleżanka była cenionym, wspaniałym pedagogiem  i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, osobą niezwykle skromną, życzliwą, wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka.

Bliskim serdeczne wyrazy współczucia składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy nyskiego „Rolnika”