cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 07 stycznia 2021 14:27

Zmarł pan Jerzy Krok, wieloletni pracownik naszej szkoły

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wieloletniego, emerytowanego pracownika naszej szkoły, Pana Jerzego Kroka. Nasz kolega był cenionym nauczycielem przedmiotów zawodowych oraz wychowawcą w internacie.

Bliskim serdeczne wyrazy współczucia składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy nyskiego „Rolnika”