cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 17 grudnia 2020 00:00

Perły Powiatu Nyskiego wręczone

Najzdolniejsi uczniowie oraz absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Nyski zostali odznaczeni „Perłą Powiatu Nyskiego”. Nagroda „Perły powiatu Nyskiego” jest przyznawana za wybitne osiągnięcia, nie tylko z dziedziny nauki, ale również sportu i wolontariatu. Nagrodzeni to wspaniali młodzi ludzie, którzy swoją pracą i zaangażowaniem osiągnęli godne rezultaty. Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Kultury Kazimierzem Darowskim w auli Carolinum wręczyli „Perły Powiatu Nyskiego”. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, uroczystości miały skromniejszy charakter.
W tym roku do klubu zdobywców „Pereł Powiatu Nyskiego” z naszej szkoły dołączył: Szymon Rębisz - tegoroczny absolwent Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, zdobywca tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!