cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 15 kwietnia 2021 22:08

Certyfikat jakości kształcenia w zakresie języków obcych dla ZSiPO

Nasza szkoła po raz kolejny uzyskała certyfikat jakości kształcenia w zakresie języków obcych. Przyznawany jest on szkołom, której nauczyciele aktywnie wspomagają uczniów w przyswajaniu języka obcego poprzez wykorzystywanie na lekcjach innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling. Polega to na wprowadzeniu do procesu dydaktycznego pracy uczniów z aplikacją Insta.Ling. Dzięki systematycznemu wykonywaniu codziennie kilkuminutowych sesji powtarzania zadanych przez nauczyciela w aplikacji słówek, uczniowie szybko i trwale zdobywają nowe umiejętności. Wśród twórców tego systemu są utytułowani pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni, oraz wybitni znawcy nowoczesnych metod kształcenia wspierani przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu IT. Patronat nad obecną – XVI edycją tego programu sprawuje MEN, a uczestniczy w niej już ponad 200 tysięcy uczniów. Bezpośredni link do strony znajduje się na naszej stronie www. System ten jest stosowany w naszej szkole od wielu lat w niektórych grupach w nauce języka angielskiego i niemieckiego.

Sebastian Burcek, Kurt Feige