cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
sobota, 24 kwietnia 2021 20:41

Learn-A-Thon

Uczniowie Technikum Informatycznego uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Akademii Sieciowej Cisco "Learn-A-Thon" poświęconym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. Siedmioro uczniów zdobyło certyfikaty pierwszego stopnia z zakresu podstaw bezpieczeństwa sieci.

Gratulujemy!

Witold Rudolf