cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
czwartek, 01 października 2020 22:20

Informacje o egzaminie maturalnym 2021

Informacje o egzaminie maturalnym 2021 -  pod adresem: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/

  1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2021 roku
  3. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2021 roku
  4. Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
  5. Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
  6. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
  7. Opłata za egzamin maturalny

Druki deklaracji do egzaminu maturalnego - w załącznikach:

  1. EM 2021 Załącznik 1a (nowa formuła)
  2. EM 2021 Załącznik 1c (absolwenci sprzed 2005r.)