cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
czwartek, 10 grudnia 2020 11:10

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021

UWAGA !

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń-luty 2021:

harmonogram i wykazy zdających znajdują się w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE.

Jolanta Ciecieląg