cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
piątek, 08 stycznia 2021 15:11

Logistyka egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w dniach 11-12 stycznia 2021r.

Od dnia 11 stycznia rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pamiętajcie, że na egzamin przychodzimy z dowodem tożsamości.


Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie musi przebiegać w odpowiednim rygorze sanitarnym. I tak:

 • 1. na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;  
 • 2. nie może przyjść nikt, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;  
 • 3. na teren szkoły nie wnosimy rzeczy zbędnych, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;  
 • 4. przychodząc do szkoły nie tworzymy skupisk ani przed ani po skończonym egzaminie;  
 • 5. od razu kierujemy się do odpowiednich wejść (wiesz już, w której sali piszesz egzamin, a teraz masz poniżej podaną informację którędy, o której godzinie wchodzisz na swoją salę egzaminacyjną i jak poruszasz się po szkole – tego przestrzegamy bezwzględnie;  
 • 6. na terenie szkoły (tzn. na zewnątrz budynku i wewnątrz) zachowujemy dystans społeczny, co najmniej 1,5m;  
 • 7. wchodząc do budynku szkoły dezynfekujemy ręce i zakładamy ochronę ust i nosa;  
 • 8. w budynku szkolnym zawsze przemieszczamy się mając osłonięte usta i nos;  
 • 9.na sali egzaminacyjnej usta i nos są osłonięte zawsze, kiedy zachodzi potrzeba kontaktu z członkiem zespołu nadzorującego, wyjścia do toalety i kiedy kończymy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszczamy salę;  
 • 10. na egzaminie korzystamy tylko i wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd. ( wytyczne  dotyczące materiałów i przyborów znajdują się w zakładce Egzamin zawodowy);  
 • 11. potwierdzasz obecność na listach tylko własnym długopisem.  


Proszę o zapoznanie się z logistyką egzaminów w dniach 11-12 stycznia 2021r.  zamieszczoną w załączniku.

wicedyrektor szkoły

Jolanta Ciecieląg