cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
czwartek, 18 marca 2021 14:04

Zakładowy Fundusz Socjalny

Z dniem 15 marca 2021 r. obowiązuje tekst ujednolicony Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. składamy oświadczenie (załącznik nr 1) oraz wniosek (załącznik nr 2).

W sali nr 2  parter (sklepik) znajduje się urna do której wrzucamy kompletne dokumenty.

Wniosek złożony po terminie lub niekompletny nie będzie rozpatrywany.

Średniomiesięczny przychód ( brutto) na 1 członka gospodarstwa domowego wyliczamy na podstawie objaśnienia zawartego w oświadczeniu. (załącznik nr 1)

Proszę o wpisywanie dat i podpisaniu załączników we wszystkich właściwych  miejscach.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z P. E. Filipowicz pod nr telefonu 77/4310466