cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
piątek, 14 maja 2021 08:03

WAŻNE: Regulamin bezpieczeństwa w ZSiPO w okresie pandemii Covid-19

Regulamin bezpieczeństwa w ZSiPO w okresie pandemii Covid-19 - w załączniku (10 stron).

Do przeczytania przez Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i pracowników szkoły.